Waar was GrienLinks deze week? 10 – 15 oktober

[2011-10-10: Statenspel]   [2011-10-12: Commissies]   [2011-10-13: Partij v/d Dieren]   [2011-10-14: Groene Kus]   [2011-10-15: Bij Occupy Amsterdam]  

» Maandag 10 oktober begeleidde Irona het Statenspel voor een groep leerlingen van opleiding Friese Poort. De leerlingen waren een middag lang statenleden, die besluiten moesten nemen over verschillende voorstellen. Er zijn geen foto’s van deze middag, wel van een vorig statenspel.

» Woensdag 12 oktober hebben Retze, Johanna en Irona in drie commissies het GL-geluid laten horen. ’s Morgens in een commissie over o.a. Thialf, ’s middags over de begroting 2012 en ’savonds over o.a. het Openbaar Vervoer.


Foto: Johanna Welfing en Hayo Bootsma (Omrop) zitten op de toehoordersrij informatie uit te wisselen via de telefoon.

» Donderdag 13 oktober heeft Irona bijgepraat met de Partij voor de Dieren. Deze partij zit niet in Provinciale Staten. Het is goed om elkaar op de hoogte te houden en van elkaars specialiteiten te profiteren.

» Vrijdag 14 oktober was Irona aanwezig bij de uitreiking van het Gouden Leeuwtje aan raadslid Piet van der Wal van PAL/GroenLinks in Leeuwarden. Piet zet al 30 jaar het gedachtegoed van GroenLinks om in praktische politieke voorstellen. Het College van Leeuwarden kende hem hiervoor deze lokale onderscheiding toe. Irona gaf Piet namens provinciale fractie en bestuur een Groene Kus, voor zijn inspanningen. Daar hoort de Groene Kus Mok bij, een collectorsitem.
Foto’s: Burgemeester Crone met Piet van der Wal en zijn vrouw; Irona geeft Piet de Groene Kus Mok.

» Zaterdag 15 oktober was Sanne in Amsterdam bij Occupy Amsterdam.
» Forum occupy Amsterdam