De eikeltjes van GrienLinks

Irona Groeneveld: “Deze begroting lezen is net eikeltjes zoeken die door het college goed zijn verstopt”

Tijdens de bijdrage van GrienLinks aan de begrotingsbehandeling op 2 november 2011 in Provinciale Staten (PS) refereerde de fractievoorzitter van GrienLinks, Irona Groeneveld, aan de herfst.
Ze vertelde over eekhoorntjes die ijverig eikeltjes verzamelen en vervolgens verstoppen voor de winter. Ze vergeleek dat met het college die in de begroting zo goed de eikeltjes (de keuzes) had verstopt, dat de eekhoorntjes (lees: statenleden) de eikeltjes niet meer kunnen vinden. ” En dan wordt het winter”, sprak Irona: “en na de winter zijn de eekhoorntjes dan… “dood”, vulde de zaal aan. Deze vergelijking sprak duidelijk aan.

Ook maakte ze een link naar de occupybeweging, waarin mensen hun kritiek op het functioneren van het systeem uiten. “Mensen voelen dat instituties, wetten en regels belangrijker worden dan mensen. Daarom roepen wij het college en de Staten op om dat perspectief mee te nemen bij deze begrotingsbehandeling. Wat voor soort overheid willen we zijn?”

Lees hier Irona’s inbreng:

Sprekers voor mij constateerden het ook al, het is onrustig in de wereld. Maar in tegenstelling tot de andere sprekers zou ik een ander deel van de onrust willen benadrukken, de occupy-beweging. Weerstand van mensen tegen het systeem zoals het functioneert. Nee, niet tegen het systeem op zich, maar tegen de uitwerking van kapitalisme, van hoe overheden werken, en van het gevaar dat daarbij mensen uit zicht raken. Dat instituties, regels, wetten belangrijker worden dan mensen. Weerstand tegen het focussen op de eigen navel, want bedreigingen van buitenaf zijn zo groot. Oeh, er is een crisis, oeh, er zijn andere mogendheden die opkomen, wij concentreren ons mooi op onszelf, wij sluiten de poorten en we zorgen dat WIJ het allereerst goed hebben.

Voorzitter, wij vinden dat bij het vaststellen van de begroting van de provincie dat perspectief mee moeten nemen en we ons moeten realiseren welke plek we in de wereld in willen nemen en wat voor soort overheid we willen zijn. Wat ons betreft zijn we een soort overheid die de luiken open houdt, die open staat voor nieuwkomers, en voor mensen die anders zijn, voor mensen van allerlei pluimage, voor ondernemers die weer een andere visie hebben.
Ik denk dat we een aantal dingen wat dat betreft goed terug vinden in de begroting, nieuwe impulsen, nieuwe ideeen, maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal dingen in de begroting waar we de wenkbrauwen over fronsen.

Ik liep vanochtend door onze wijk, het is herfst, alles begint te kleuren. Toen kwam bij mij het beeld naar boven, het is herfst, de eikeltjes vallen en dan zie je die eekhoorntjes zo door het bos scharrelen, die beginnen hun wintervoorraad aan te leggen. Allemaal eikeltjes, die begraven ze lekker stiekum, op verschillende plekjes. En dan is het cartoonbeeld altijd dat de eekhoorntjes niet meer weten waar al die eikeltjes liggen. En de winter breekt aan, en ondanks de grote voorraad gaat het eekhoorntje dood. (gelach en consternatie)

Zonder denigrerend te willen zijn, vond ik dit beeld toch ook een beetje op de begroting van toepassing, want het college begraaft de keuzes zo goed, wat ons betreft, in deze begroting, dat menig eekhoorntje daar jaloers op zou zijn. Bovendien begraaft het college de keuzes op zoveel verschillende plekken, dat ons het overzicht ontbreekt. Ik heb bij de vorige spreker wat moties van de VVD voorbij zien komen, die vragen om dat overzicht. Dat is helemaal terecht. Ook wij missen overzicht, bij de grote projecten. Hoe kunnen we een goed afgewogen oordeel hebben over die grote economische projecten wanneer we niet weten hoe die op elkaar ingrijpen en hoe het zit met de verschillende financieringsbronnen.
Dus, voorzitter, dat is ons kritiekpunt bij de begroting. We missen overzicht en een aantal heldere keuzes. Er worden ook een aantal problemen doorgeschoven, bijvoorbeeld volgend jaar zien we wel bij de kadernota hoe we verder gaan met die takendiscussie. Een aantal dingen weten we ook nog niet, de Bleker-gelden. Het wordt winter met Bleker, na deze herfst, maar bij Bleker weten we niet zeker of die winter ooit nog wel voorbij gaat.

Een vraag ten aanzien van die Blekergelden: het college heeft daar ons een brief over gestuurd, van we zijn nog druk aan het rekenen wat het allemaal betekent. Is onze constatering juist dat sommige instellingen het komende jaar domweg geen geld hebben? En hun werk niet kunnen doen? En dat een aantal van de plattelandsprojecten niet door kunnen gaan?
Een aantal hoofdpunten naast de Blekergelden:
De takendiscussie:
Wij doen bij deze begroting nog een poging om de zaak recht te trekken. het college is er inmiddels wel achter dat wij daar ontstemd over zijn. Wij vinden dat de takendiscussie is afgetikt binnen de coalitie, vervolgens maakt het onderdeel uit van een veelomvattend coalitieakkoord, wat vastgesteld is in de Staten. Maar desondanks was de takendiscussie een van de vele onderwerpen. Wij zijn van mening dat het aan de Staten is om daar een besluit over te nemen in een apart amendeerbaar voorstel. En wij vinden dat die keuzes over de taken onderdeel is van een proces met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Wij moeten dus kennis kunnen nemen van die onderlinge conclusie van de coalitiepartijen. Vervolgens kunnen we die conclusie voorzien van een, al dan niet politieke krappe meerderheid, maar misschien ook niet. Wij spreken uit, en daar dienen we ook een motie over in, dat die keuzes voor provinciale taken en voor budgetten en activiteiten onderwerp is van een proces van bestuurlijke en maatschappelijke partners en ter definitieve besluitvorming aan de Staten moet worden voorgelegd.
Interruptie van Maurik PvdA
wordt vervolgd
GrienLinks diende 8 moties en amendementen in
Alle resultaten van GrienLinks bij de begrotingsbehandeling PS op een rij

Toezeggingen:

In de commissie: toezegging dat er in 2012 een plan van aanpak op het gebied van fietsbeleid, zodat we in 2013 met vaart van start kunnen met fietsmaatregelen.

In commissie: toezegging dat PS in december kunnen praten over de keuzes voor Thialf, aan de hand van een notitie van GS.

In provinciale staten: toezegging dat GS komt met een plan van aanpak hoe ze het Fairtradebeleid en de Millenniumprovincnie gaan uitvoeren, in 1e helft 2012.

Moties/amendementen:

· Amendement geen extra geld voor bestuurskwaliteit: is in meerderheid aangenomen.

Motie voorstel energie-koöperaasje: is overgenomen door het college

· Motie koöperaasje Fryslân: is overgenomen door het college

· Motie takendiscussie in PS voeren aan de hand van een notitie van het College: is met algemene stemmen aangenomen.