Motie van afkeuring zet coalitie en college van GS onder druk

Motie van afkeuring zet coalitie en college van GS onder druk
Ook als een ingediende motie van afkeuring uiteindelijk weer wordt ingetrokken, kan die toch effect sorteren. Dat bleek woensdag 2 november in een heftig debat tussen gedeputeerde Jannewietske de Vries (financiën, PvdA) en onder andere Retze van der Honing (GrienLinks). Het werd duidelijk dat het college geen begrip had voor de boosheid van de oppositie over het niet afronden van de takendiscussie.

Landelijk is deze takendiscussie gestart wegens de ‘bestuurlijke drukte’: vaak bemoeien meerdere overheden zich met een probleem. Daarom heeft de commissie ‘Lodders’ een advies uitgebracht. De provincies zouden zich moeten beperken tot verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, economie en het culturele domein. Ook moet er flink bezuinigd worden.

Tijd voor een takendiscussie in Friesland. Want wat we wel of niet gaan doen, dat bepalen wij als Friezen nog altijd zelf. Dat was de overtuiging in de Staten.

In het afgelopen jaar is de takendiscussie verschillende malen aan de orde geweest. Maar steeds blonken de discussiestukken uit in vaagheid. Er werd ook geen beslissing genomen. Tot de nieuwe coalitie aantrad. De PvdA, het CDA en de FNP besloten tijdens hun (besloten) coalitieoverleg welke taken de provincie nog wel doet, en welke niet. In de begroting heette het dat de takendiscussie in het coalitieoverleg ’tot een conclusie was gebracht’. Het sociale beleid bijvoorbeeld werd als apart beleidsveld uit de begroting geschreven en moest een plek vinden in de overige beleidsvelden.

Retze van der Honing tijdens het debat: “Wie heeft de kerntaken vastgesteld? Wie? Die zijn niet vastgesteld in een amendeerbaar stuk door de Staten. Dus, wat nou kerntaken?”. Hij diende een motie in om de takendiscussie af te maken. Het college voelde niet veel voor die motie. Gedeputeerde De Vries sprak van een ‘politieke realiteit’ die ontstaan was door het besluit van de coalitie.

Deze uitspraak viel niet goed bij de oppositie. Er werd een motie van afkeuring ingediend vanwege deze houding en het gevoerde beleid. Hier schrokken PvdA, CDA en FNP goed van. Tijdens een schorsing van het debat overlegden oppositie en coalitie over een gezamenlijke oplossing. Zo werd de motie van GrienLinks voor het afmaken van de takendiscussie alsnog unaniem aangenomen en is de motie van afkeuring ingetrokken.

Maar als de oppositie het discussiestuk van het college voor deze takendiscussie (begin 2012) als onvoldoende beoordeelt, dan komt de motie van afkeuring weer op tafel, maar dan als motie van wantrouwen. Die hangt het college dus nog boven het hoofd.