Blokkeer de Natuurwet!

Blokkeer de Natuurwet!

Dit kabinet is voornemens de bescherming van de natuur in Nederland te minimaliseren. Straks is nog maar een heel klein deel van onze natuur enigszins beschermd: minder dan 8% van het NL’s grondgebied. Stiltegebieden zullen verdwijnen, natuurgebieden zullen kleine versnipperde gebieden worden waar dieren en planten niet tussen kunnen bewegen, wild mag voor de ‘fun’ worden afgeschoten etc.

meer info

Vul de enquête in op: help-mee-aan-een-betere-natuurwet

of reageer direct op het wetsvoorstel op: wetnatuur/reageren