Waar was GrienLinks deze week? 21 – 25 november 2011

Maandag 21 november heeft Irona het presidium bijgewoond: de agenda’s voor december zijn vastgesteld. Er worden een aantal belangrijke zaken besproken in december: het bestuursakkoord natuur (Bleker), de visie op schaalvergroting in de melkveehouderij, de plannen over de Culturele Hoofdstad 2018, de interne evaluatie mbt vergunningverlening aan de REC,de plannen met het waddenfonds, de bestuursovereenkomst mbt de Afsluitdijk en de agenda Netwerk Noordoost Fryslân.

Woensdag 23 november heeft de fractie de statenvergadering van 30 november voorbereid en ‘s middags inkopen gedaan om de nieuwe fractiekamer op te vrolijken. Dat leidde tot de aankoop van een schilderij. We zijn van plan een open dag te houden in onze nieuwe fractiekamer. Omdat meer Statenfracties dat willen, wordt het centraal gecoördineerd. Datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt!

Brusselbezoek: provinciale staten zijn op werkbezoek geweest naar Brussel. GrienLinks was daar niet bij, helaas. Irona had zich aangemeld, maar kon door een knieoperatie toch niet mee. Het was een goed gevuld programma, met enorm veel informatie over o.a. het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de positie van de permanent vertegenwoordiger.