Natuurakkoord in Fryslân weggestemd!

Natuurakkoord in Fryslân weggestemd!

Bloedspannend vond woordvoerder Irona Groeneveld de stemming in Provinciale Staten over het natuurakkoord; met 22 tegen en 21 voor werd het akkoord woensdag verworpen.

De coalitie van PvdA, CDA en FNP bleek verdeeld: de fracties van CDA, (op de valreep) FNP voor, PvdA tegen ondertekenen. Ook de oppositie was verdeeld: GrienLinks was (uiteraard) tegen, maar ook ChristenUnie, SP, D66 en Friese Koers (Jelle Hiemstra). VVD en PVV stemden voor het akkoord.

GrienLinks stemde uiteraard tegen, want wil geen bezuiniging van circa zeventig procent op natuurontwikkeling op zijn conto krijgen. (Afhankelijk van wat wel of niet wordt meegeteld, schiet Fryslân er 22 tot 43 miljoen euro bij in). Irona Groeneveld gaf het actie-shirt “Wij zijn gekke Henkie niet” – dat zij voor de gelegenheid droeg – aan Kramer, omdat die aangaf eigenlijk ook niet blij te zijn met het akkoord.

Irona Groeneveld probeerde gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) ook nog over te halen, zijn Drentse collega Rein Munniksma te volgen.

PvdA-gedeputeerde Rein Munniksma had samen met onder andere de Friese gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) met Bleker onderhandeld over het akkoord. Munniksma verdedigde het akkoord aanvankelijk. Hij had gezegd dat “dit het maximaal haalbare is”. Toen Bleker echter eenzijdig de afspraken veranderde, was Munniksma het zat en stelde het Drentse College aan PS voor tegen het natuurakkoord te stemmen.

“Wij hebben hier een groene provincie. Juist wij moeten ons sterk maken voor het behoud van de natuur.” zei Groeneveld.

In de Friese Staten viel vooral de verdeeldheid op tussen PvdA en CDA en het langdurig twijfelen van de FNP-fractie. In de statencommissie Lân, Loft en Wetter stelde FNP-fractievoorzitter Annigje Toering zich nog opvallend kritisch op. In de statenvergadering was ze in de eerste ronde al wat milder en na de beantwoording door Kramer zelfs lovend. “Wat heeft u voor nieuws gehoord van de Gedeputeerde, dat uw twijfels zijn omgeslagen in een lofzang?” vroeg Irona Groeneveld. “De Gedeputeerde heeft niets anders verteld dan in de afgelopen twee commissievergaderingen.” Zij kreeg op haar vragen geen helder antwoord van Toering.

Gedeputeerde Kramer zal binnenkort opnieuw met Bleker moeten trachten te onderhandelen. Voorlopig is er echter een time-out, meldde het Inter Provinciaal Overleg op 23 december op haar site. Van de 12 provincies hebben nu 7 voorgestemd, 4 tegen en in Flevoland is de besluitvorming uitgesteld.

We wachten af het Natuurakkoord als een dictaat opgelegd gaat worden aan álle provincies, ook de provincies die er tegen hebben gestemd. Dat kan, nu de regering de steun heeft van de 2e Kamer.