Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân

Schaalvergroting melkveehouderij gaat door in Fryslân

Irona Groeneveld was boos op de PvdA-gedeputeerde en de PvdA-fractie: “Waarom wilt u zo graag de melkveehouders van dienst zijn die grote aantallen koeien willen houden? Zowel de LTO (land- en tuinbouw
organisatie) zelf, als staatssecretaris Bleker, maar ook de VN rapporteur over voedsel pleiten voor verduurzaming van de melkveehouderij. En daar past schaalvergroting niet in.

GrienLinks wil graag dat wij in Fryslân een keus maken vóór grond- en plaatsgebonden melkveehouderij, vóór een beperking in aantal hectares voor stalbebebouwing (namelijk maximaal 2 ha en geen onbeperkt aantal!) en vóór een beperking van het aantal koeien, dus tot 300 nge (=250 koeien). Laten we hier in ons groene Fryslân een goed voorbeeld geven!”

Ze diende hiervoor op de Statenvergadering van 21 december een amendement in. Dit werd verworpen. Het voorstel van GS voor de schaalvergroting werd wel aangenomen. Dit houdt in dat:

schaalvergroting in de landbouw is toegestaan en dat er aan twee voorwaarden moet worden voldaan (naast landschappelijke inpassing volgens de ‘Nije Pleats’ methode): bij een bouwvlak van meer dan 1,5 ha moet de melkveehouderij plaatsgebonden zijn, en het maximale bouwoppervlak is 3 ha. (GS mag daar in bijzondere gevallen van afwijken). Irona Groeneveld: “Het gekke is, dat er een brief ligt van staatssecretaris Bleker, waarin hij de provincies verzoekt nog geen aanvragen voor schaalvergroting in behandeling te nemen, tot het onderzoek van de GGD over volksgezondheid klaar is. Waarom heeft de provincie zo’n haast? En waar blijft de politieke visie van dit college op de toekomst van de landbouw?”