Waar was GrienLinks deze week? 10 – 23 december 2011

14 december waren Retze en Irona druk met de diverse commissies. Aan de orde waren het bestuursakkoord, noordelijke samenwerking, waddenfonds, en de interne evaluatie van de vergunningverlening aan aan de REC.

Zijn Johanna en Gerrit op werkbezoek geweest bij ProRail. Het ging onder meer over de treinen tussen Zwolle en Leeuwarden

17 december was Irona op de landelijke energiedag van GroenLinks. ’s Morgens werd gesproken over de energievormen die we kwijt willen: kolen, kernenergie en andere fossiele brandstoffen. ’s Middags is gesproken over hoe we milieuvriendelijke vormen van energie een impuls kunnen geven. De do’s en dont’s zijn ook aan de orde geweest.

Foto: aanwezigen bij de energiedag, onder andere 2e kamer lid Liesbeth van Tongeren en Amsterdams wethouder Maarten van Poelgeest. Een verslag is beschikbaar voor GroenLinks leden. Wil je het hebben? Mail dan naar grienlinks@fryslan.nl

21 december was de laatste vergadering van Provinciale Staten. Bloedspannend was het rond het natuurakkoord. Uiteindelijk is het verworpen met 22 tegen en 21 stemmen voor. Irona droeg speciaal voor het natuurakkoord een actie-shirt. Ze bood haar “ik ben gekke Henkie niet” t-shirt aan aan Gedeputeerde Johannes Kramer.

Retze liet de coalitie alle hoeken van de statenzaal zien bij Kulturele Hoofdstad 2018. Hij was zwaar teleurgesteld over het feit dat er geen duidelijke keuze gemaakt werd. “dit gedoe is nergens goed voor. ” zei Retze. We hebben uiteindelijk tegen het voorstel gestemd. Voor een uitgebreid verslag van de Statenvergadering, zie de nieuwsbrief elders op deze website.

Na afloop van de Statenvergadering toonde Retze zijn cabaret-kwaliteiten bij de afsluitende borrel. Samen met collega’s Aukje de Vries en Otto vd Galiën nam hij de gebeurtenissen van de afgelopen tijd op ludieke wijze door.