Waar was GrienLinks deze week? 5 – 14 januari 2012

               

Donderdag 5 januari waren Retze en Irona op de nieuwjaarsreceptie van de provincie Fryslân, in het nieuwe provinciehuis. De CdK lichtte een tipje van de sluier op rond het programma van de opening van het nieuwe provinciehuis in april a.s.

Woensdag 11 januari was de eerste fractievergadering van het jaar. ‘s middags en ’s avonds hebben Retze en Irona het GL-geluid laten horen in de commissie, o.a. over de grote projecten, de voorgenomen verminderen van het aantal statenleden (idioot plan) en de op te stellen visie voor de toekomst van het Veenweidegebied. Statenvergadering over deze onderwerpen is op 25 januari.

Vrijdag 13 januari bezocht Irona met Statenleden, Kamerleden en andere partijen ziekenhuis Sionsberg in Dokkum. De bezoekers werden opgewacht door een haag van demonstranten, georganiseerd door actiegroep “red de Sionsberg” . Een rondleiding en toespraken hebben helder gemaakt wat het verlies van o.a. acute zorg en kraamzorg betekent voor Dokkum en omgeving.

Zaterdag 14 januari waren Gerrit, Johanna en Irona bij de nieuwjaarsborrel annex Ledenvergadering van GrienLinks Fryslân. Een boeiend programma, met onder meer 1e Kamer lid Margreet de Boer (foto) en de kandidaatvoorzitters voor GroenLinks Heleen Weening en Arno Uijlenhoet (foto). Irona heeft wat highlights uit de provinciale politiek verteld. Nico Smits en Aad Stapper zijn opnieuw als voorzitter en penningmeester gekozen en er waren maar liefst 4 kandidaten voor de partijraad! Gerrie Rozema is gekozen als partijraadslid en Kees Iepema als reserve.