“Vijftien mille voor onderzoek kanalen niet door riool gespoeld!”

GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld was tijdens de Statenvergadering van 25 januari 2012 niet van plan iets te zeggen over de overeenkomst over het kanalenbeheer tussen de provincie Fryslân en de minister van Infrastructuur en Milieu (Melanie Schultz van Haegen). Maar PVV-fractievoorzitter Otto van der Galiën wist haar toch een pinnige reactie te ontlokken. Hij vond namelijk dat een extern accountantsonderzoek – gevraagd door de Statencommissie Lân, Loft en Wetter – naar de financiële gevolgen van genoemde overeenkomst niet nodig was geweest. “Tsien oant fyftjintûzen euro” had het volgens gedeputeerde Sietske Poepjes gekost. “Dus fyftjintûzen euro troch it rioel spield!” zei Van der Galiën.

Daar was Groeneveld het volstrekt mee oneens.

“U schetst een karikatuur. Als PS behoefte hebben aan meer informatie, dan hebben PS daar recht op. Bovendien is daar geld voor.” De extra berekeningen van de accountant moesten aantonen, of de 58 miljoen euro die de provincie van het Rijk krijgt voor het “eeuwigdurend” onderhoud van het Van Harinxmakanaal (tussen Harlingen en Suwâld), voldoende zou zijn. De accountant adviseerde positief. De kosten voor dat onderzoek(je) lijken fors (even uitgaand van de vijftienduizend euro), maar zijn in feite maar ongeveer 0,026 procent van het totaal.

De overeenkomst met het Rijk ging eigenlijk vooral over het overdragen van het provinciaal beheer van het Prinses Margrietkanaal naar de rijksoverheid. Die wil alle grootscheeps vaarwater in Nederland (net als alle rijkswegen) in beheer hebben. De overeenkomst werd 25 januari vrijwel unaniem goedgekeurd. Alleen FNP-statenlid Jan Visser drukte op zijn elektronisch stemapparaatje op de knop ‘onthouding’, omdat hij bij Rijkswaterstaat werkt.

Gedeputeerde Poepjes had in december gedreigd, dat de maand uitstel als gevolg van het accountantsonderzoek zou kunnen leiden tot het afketsen van de overeenkomst. Dat bleek dus nogal mee te vallen. “Wij krije it jild”, beloofde Poepjes dit keer.