Waar was GrienLinks deze week? 18 januari – 2 februari 2012

18 januari was Irona in Earnewâld bij de aftrap van Koöperaasje Fryslân 2040. Een netwerk voor duurzame initiatieven. Inspirerende verhalen over het duurzame dorpen netwerk, over Groen 2012 – een beurs die van 23-26 februari gehouden wordt in WTC-expo, over de Energie Koöperaasje Fryslân en Van Wubbo Ockels een wervend verhaal over de superbus. Ineke Verdoner is de coördinator van Fryslân 2040. Zie ook www.fryslan2040.nl. Er waren wel 140 mensen!

18 januari woonden Johanna, Gerrit en Irona een informerende commissie bij over de gebiedsinrichting van de Centrale As, de N381 en Noordwest Fryslân. Er is zorg over de betaalbaarheid van de – mooie – plannen, nu rijksgelden vervallen.

25 januari hebben Retze en Irona zich laten horen in de vergadering van Provinciale Staten. Het ging onder andere over grote economische projecten, de toekomst van het Veenweidegebied en de eventuele gasbaten van de gasbel bij Ie. Zie de nieuwsbrief elders op de site.

27 januari heeft Irona het Statenspel gespeeld met 40 enthousiaste studenten van de NHL.

2 februari Gingen Nico Oegema, Gerrit, Sanne enIrona in gesprek met een brede delegatie van LTO-Noord. We hebben gesproken over gentechnologie – er komt binnenkort een expertmeeting – over schaalvergroting in de landbouw, het gebruik van antibiotica en de zomerganzenproblematiek