Staten kiezen voor renovatie Thialf

GrienLinks, PvdA, FNP, ChristenUnie, SP en PVV (samen 26 zetels) stemden tijdens de Statenvergadering op woensdag 22 februari 2012 voor renovatie van het huidige Thialf (50 miljoen euro). Het CDA, de VVD, D66 en Friese Koers (16 zetels) stemden voor nieuwbouw op de locatie Noordplot (kosten 100 miljoen euro).

Dit besluit heeft een lange en warrige voorgeschiedenis. Retze van der Honing doet al twee jaar zijn best het college van Gedeputeerde Staten een onderbouwd voorstel met keuzes aan de Staten voor te laten leggen. Gedeputeerde Staten (GS) deed dat uiteindelijk afgelopen woensdag, maar erg onderbouwd was het voorstel niet. Hans Konst (PvdA-gedeputeerde) verdedigde het voorstel van GS voor nieuwbouw van Thialf op Noordplot met het argument dat hij ‘het gevoel’ had dat het Rijk meer voelde voor een investering in totale nieuwbouw. Ook over de bijdrage van de marktpartijen bleef hij vaag. De voorgestelde investeringsverdeling is Provincie 40 %, Rijk 40 %, markt 20%. Het Rijk en de markt hebben nog niets laten horen over daadwerkelijke steun. Retze van der Honing: “Het argument dat alleen nieuwbouw op Haagse steun kan rekenen is klinkklare onzin. Als dat zo was, dan zou dat in de afgelopen twee jaar wel gebleken zijn. Wij willen vandaag een besluit, want we hebben goud in handen, de beste schaatsers en de snelste laaglandbaan van de wereld. En dat moet zo blijven, dus gaan we voor een goede, snelle én duurzame hal. Want ook de exploitatie kan aangepakt. Er is zoveel mogelijk!”

De fracties hebben in december 2011 samen een visie op een duurzaam Thialf gepresenteerd, download hier de visie: Grienlinks visie op een duurzaam Thialf

Zie voor meer informatie over Thialf en de standpunten van GrienLinks op de website van de raadsfractie GroenLinks Heerenveen en de statenfractie GrienLinks samen: www.nieuw-thialf.nl

Motie zonne-energie voor Thialf van GrienLinks unaniem aangenomen

Retze van der Honing diende ook een motie in om zonne-energie te gebruiken om ijs in het nieuwe Thialf te maken. In de GrienLinks visie op een duurzaam Thialf wordt een ‘zonnedak’ op Thialf voorgesteld. Hiermee wordt Thialf energieneutraal én kunnen de exploitatiekosten omlaag. Van der Honing: “Ik stel voor om de zo veel genoemde ‘synergie’ ook toe te passen op deze kennis: schakel het UCF (de University Campus Fryslân) en de Energie Kooperaasje in!”. De motie werd unaniem aangenomen.