Rekenkamerrapport trekt zorgwekkende conclusies

GrienLinks: Provincie onmachtig bij vervuilde grond.
Rekenkamerrapport trekt zorgwekkende conclusies

De Noordelijke Rekenkamer presenteerde donderdag 23 februari 2012 het rapport Een schone bodem in zicht dat handelt over de provinciale handelswijze met betrekking tot risicolocaties.
De conclusies die de Rekenkamer trekt zijn niet mals: de provincie informeert Provinciale Staten niet genoeg over haar beleid en de voortgang ervan.

Bovendien zijn er 22 zogenaamde spoedlocaties, waar mogelijk risico voor de volksgezondheid
is. Deze locaties zijn al langer bekend, maar meer dan de helft is nog steeds in
onderzoek. Daarnaast wordt bij locaties waar de risico’s duidelijk zijn niet naar de
omgeving gecommuniceerd dat er gevaar is en ook worden er geen
beveiligingsmaatgregelen genomen, zoals hekken en borden plaatsen.

Irona Groeneveld is geschrokken van deze conclusies. “Dit wist ik niet. Het lijkt er
op dat de provincie onmachtig is bij het saneren van spoedlocaties. Dat is
zorgelijk. Ik wil dit rapport snel bespreken in de commissie en dan horen wat de
Gedeputeerde er over te zeggen heeft.” Het niet inlichten van Provinciale Staten
vindt Groeneveld erg. “Het is symptomatisch voor dit college. Dat doet een hoop,
maar de Staten weten daar niets van. Je moet zelf op zoek op internet, als je wat
wilt weten. Het is te gek dat in Groningen en Drenthe dit gewoon wel gebeurt. Ik wil
van de Gedeputeerde horen wat zij daar aan gaat doen.”

Luister ook naar Groenevelds reactie op Omrop Fryslân
audio

Persbericht Bodemsanering provincie Fryslân