‘Superbus’ van Wubbo Ockels maakt nog kleine kans in Fryslân


Wil het Noorden nog wel een sneltrein tussen Heerenveen en Groningen? Dat is
ongewis. Het definitieve besluit daarover wordt in de loop van dit jaar 2012
verwacht. ‘Op de valreep’ probeert prof. dr. Wubbo Ockels ‘zijn’ Superbus opnieuw in
beeld te krijgen bij de noordelijke politici. Donderdag 9 februari presenteerde hij
de bus aan Friese statenleden in Drachten. Met betrekkelijk succes, want de opkomst
was beperkt en bovendien had de bus een technisch mankement.

Toch was dat voor diverse statenleden, ook voor GrienLinks-woordvoerder Irona
Groeneveld, aanleiding om op 22 februari 2012 in de Friese Staten voor de Superbus
te pleiten als “de moeite waard om nogmaals te onderzoeken”. Maar dan wel op grond
van de meest recente berekeningen over kosten en inzetbaarheid.

Want Wubbo Ockels – die de Statenvergadering bijwoonde – heeft berekend dat voor het
traject Heerenveen-Groningen de aanleg van een dubbele Superbus-baan ongeveer 300
miljoen euro kost. Gedeputeerde Sietske Poepjes had het over 700 tot 800 miljoen
euro. “Dat was voor het hele traject van de Zuiderzeelijn”, aldus Ockels.

De gedeputeerde beloofde na enig aandringen, dat de notitie die in 2009 was gemaakt
over de Superbus als alternatief voor de Zweeftrein, nogmaals naar Provinciale
Staten wordt gestuurd.

Er was geen draagvlak voor de motie van de ChristenUnie, om de superbus als
volwaardig alternatief te onderzoeken. Wel zal de CU het voortouw nemen bij het
organiseren van een expertmeeting rond de superbus. GrienLinks steunt dat van harte.
“Een goed concurrerend openbaar vervoer is het doel” zei Groeneveld “een trein is
maar een middel.”