Nieuwsbrief nummer 71 statenfractie Grienlinks Fryslân februari 2012

Inhoud:

Berichten van het bestuur:

Beste nieuwsbrieflezer,

Er stonden maar drie punten op de agenda van de Statenvergadering van 22 februari 2012. Eerste punt was de keuze tussen nieuwbouw van Thialf op de locatie Noordplot of renovatie van Thialf op de huidige plaats. En als tweede punt was het resultaat van de hernieuwde onderhandelingen van de provincies met het Rijk over het natuurakkoord aan de orde. Daarna werd er gesproken over het onderzoeken van de ‘superbus’ van Wubbo Ockels als alternatief voor de verbinding tussen Heerenveen-Groningen.

Maar het bleef nog lang onrustig in het provinciehuis…. Hieronder kunt u meer lezen over de besprekingen en onze keuzes.

Uw inbreng is van harte welkom bij de fractie. Heeft u een punt waar u zich druk over maakt, laat gerust van u horen, wij zijn erg benieuwd!

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld, Retze van der Honing (statenleden)
Johanna Welfing (commissielid en woordvoerder OV)
Gerrit van der Meer, Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Ook te volgen op twitter:
GrienLinks Fryslan: grienlinksfrysl
Irona Groeneveld: ironagroeneveld
Johanna Welfing: welfjo
Retze van der Honing: retzevdhoning

Staten kiezen voor renovatie Thialf

GrienLinks, PvdA, FNP, ChristenUnie, SP en PVV (samen 26 zetels) stemden tijdens de Statenvergadering op woensdag 22 februari 2012 voor renovatie van het huidige Thialf (50 miljoen euro). Het CDA, de VVD, D66 en Friese Koers (16 zetels) stemden voor nieuwbouw op de locatie Noordplot (kosten 100 miljoen euro). Retze van der Honing: “Hiermee krijgen we een goede, snelle en duurzame hal.”

Dit besluit heeft een lange en warrige voorgeschiedenis. Retze van der Honing doet al twee jaar zijn best het college van Gedeputeerde Staten een onderbouwd voorstel met keuzes aan de Staten voor te laten leggen. Gedeputeerde Staten (GS) deed dat uiteindelijk afgelopen woensdag, maar erg onderbouwd was het voorstel niet. Hans Konst (PvdA-gedeputeerde) verdedigde het voorstel van GS voor nieuwbouw van Thialf op Noordplot met het argument dat hij ‘het gevoel’ had dat het Rijk meer voelde voor een investering in totale nieuwbouw. Ook over de bijdrage van de marktpartijen bleef hij vaag. De voorgestelde investeringsverdeling is Provincie 40 %, Rijk 40 %, markt 20%. Het Rijk en de markt hebben nog niets laten horen over daadwerkelijke steun. Retze van der Honing: “Het argument dat alleen nieuwbouw op Haagse steun kan rekenen is klinkklare onzin. Als dat zo was, dan zou dat in de afgelopen twee jaar wel gebleken zijn. Wij willen vandaag een besluit, want we hebben goud in handen, de beste schaatsers en de snelste laaglandbaan van de wereld. En dat moet zo blijven, dus gaan we voor een goede, snelle én duurzame hal. Want ook de exploitatie kan aangepakt. Er is zoveel mogelijk!”

De GroenLinks-fracties van Heerenveen en Fryslân hebben in december 2011 samen een visie op een duurzaam Thialf gepresenteerd, download hier de visie: Grienlinks: visie op een duurzaam Thialf

Zie voor meer informatie over Thialf de website van de raadsfractie GroenLinks Heerenveen en de statenfractie GrienLinks: www.nieuw-thialf.nl.

Motie zonne-energie voor Thialf van GrienLinks unaniem aangenomen

Retze van der Honing diende ook een motie in om zonne-energie te gebruiken om ijs in het nieuwe Thialf te maken. In de visie op een duurzaam Thialf wordt een ‘zonnedak’ op Thialf voorgesteld. Hiermee wordt Thialf energieneutraal en kunnen de exploitatiekosten omlaag. Van der Honing: “En ik stel voor om de zo veel genoemde ‘synergie’ ook toe te passen op deze kennis: schakel ook het UCF (de University Campus Fryslân) en de Energie Kooperaasje in!”. De motie werd unaniem aangenomen. Lees hier verder: nieuw-thialf.nl/ en hier: Staten kiezen voor renovatie Thialf.

‘Natuurakkoord’ voelt als dictaat

De Friese Provinciale Staten zijn tegen het ‘Natuurakkoord’ met de regering-Rutte, maar zullen het wel uitvoeren. Dat was de uitkomst van de bespreking in de Friese Staten op 22 februari 2012.

Deze ‘overeenkomst’ betekent een bezuiniging op natuurbeleid met ongeveer zeventig (!) procent. Het ‘akkoord’ voelt daarom als een dictaat. Maar ja: de Tweede Kamer heeft er in meerderheid mee ingestemd. Bovendien hebben de meeste provincies er ook mee ingestemd. Ze krijgen immers veel meer te zeggen over de natuur, maar dan wel voor slechts een kwart van het budget dat eerst beschikbaar was. Irona Groeneveld: “Wij dienen af te zien van juridische procedures, terwijl de staatssecretaris ons dit door de strot duwt!” Daarom stelde zij, samen met de fracties van ChristenUnie en D66, voor in het besluit van Provinciale Staten nadrukkelijk op te nemen, dat de Friese Staten tegen het akkoord zijn, ook al voeren ze het wel uit. (Want juridische procedures duren lang, zijn duur en intussen staat uitvoering van het beleid stil). Lees meer: Natuurakkoord voelt als dictaat.

‘Superbus’ van Wubbo Ockels maakt nog kleine kans in Fryslân

Wil het Noorden nog wel een sneltrein tussen Heerenveen en Groningen? Dat is ongewis. Het definitieve besluit daarover wordt in de loop van dit jaar 2012 verwacht. ‘Op de valreep’ probeert prof. dr. Wubbo Ockels ‘zijn’ Superbus opnieuw in beeld te krijgen bij de noordelijke politici. Donderdag 9 februari presenteerde hij de bus aan Friese statenleden in Drachten. Met betrekkelijk succes, want de opkomst was beperkt en bovendien had de bus een technisch mankement.

Toch was dat voor diverse statenleden, ook voor GrienLinks-woordvoerder Irona Groeneveld, aanleiding om op 22 februari 2012 in de Friese Staten voor de Superbus te pleiten als “de moeite waard om nogmaals te onderzoeken”. Maar dan wel op grond van de meest recente berekeningen over kosten en inzetbaarheid. Lees meer: Superbus van Wubbo Ockels maakt nog een kleine kans in Fryslân.

Provincie Fryslân informeert PS niet voldoende over bodemvervuiling volgens Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer presenteerde donderdag 23 februari 2012 het rapport ‘Een schone bodem in zicht’ dat handelt over de provinciale handelswijze met betrekking tot risicolocaties.
De conclusies die de Rekenkamer trekt zijn niet mals: de provincie informeert Provinciale Staten niet genoeg over haar beleid en de voortgang ervan. Bovendien zijn er 22 zogenaamde spoedlocaties, waar mogelijk risico voor de volksgezondheid is. Deze locaties zijn al langer bekend, maar meer dan de helft is nog steeds in onderzoek. Daarnaast wordt bij locaties waar de risico’s duidelijk zijn niet naar de omgeving gecommuniceerd dat er gevaar is en ook worden er geen beveiligingsmaatregelen genomen, zoals hekken en borden plaatsen. Irona Groeneveld is geschrokken van deze conclusies. Lees hier meer: Rekenkamerrapport trekt zorgwekkende conclusies.

en luister hier naar Irona Groeneveld op Omrop Fryslân: Boaiemfersmoarging net oprêden.

Waar was GrienLinks deze week?

Valentijnsactie

» Valentijnsactie: Natuurliefde geopenbaard.

Berichten van het bestuur

Vacature

Het provinciale bestuur in Fryslân van GrienLinks zoekt een bestuursmedewerker voor 4 uur per week (ingangsdatum 1 april 2012). Meer informatie: Vacature: Bestuursmedewerker (m/v).

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de GrienLinks statenfractie en wordt geschreven door Gerrit van der Meer en Sanne van Wees, fractiemedewerkers.