GRIENLINKS: laat liggen dat ei!

GRIENLINKS: laat liggen dat ei!
Fryslân heeft voor een aantal jaren ontheffing aangevraagd voor het rapen van kievitseieren. In Nederland is het rapen van kievitseieren verboden, behalve in Fryslân vanwege de culturele historie. Faunabeheer vecht de ontheffing ieder jaar aan, vanuit het argument dat de kievitstand gestaag achteruit loopt en het rapen van eieren de soort niet beschermt. De Raad van State heeft uitspraak gedaan en het beroep van Faunabeheer afgewezen. Dit jaar mogen er maximaal 6.000 eieren worden geraapt. De ontheffing loopt dit jaar echter af. Mogelijk zal de RvS het komende jaar de provincie adviseren een beperking aan te brengen in het aantal te rapen eieren of in de raapperiode.

GrienLinks Fryslân stelt voor alle eieren te laten liggen. Irona Groeneveld: De traditie van het eieren zoeken willen we respecteren, maar met het idee dat alle kleine beetjes helpen, stellen we voor om de kievitseieren gewoon te laten liggen. Bewijs dat het ei gevonden is kan ook op een andere, creatieve wijze worden gegeven.
    Wij dagen GS uit – en daarmee ook de eierzoekers – om naast het ‘eerste bewijs van een ei’ ook het ‘leukste bewijs van een ei’ te belonen met een prijs. Zet het ei op de foto van zijn meest voordelige kant, bijvoorbeeld. Zo dragen we – met behoud van een oude traditie – op een creatieve manier bij aan de bescherming van de kieviten. We besteden tenslotte ook heel veel geld aan het weidevogelbeheer.

Interview Omrop Fryslân – Irona Groeneveld audio

Hieronder:Irona Groeneveld geeft toelichting in video van Omrop Fryslân