Voorbereiding partijraad Groene Economie 15 maart 2012

Beste GrienLinkser,

Op 24 maart heeft de Partijraad een bijeenkomst met als thema ‘groene economie’. De Partijraad bestaat uit 80 GroenLinksers die nadenken en praten over thema’s aan de hand van artikelen en (wetenschappelijke) publicaties en richtinggevend zijn als het gaat om de standpunten van GroenLinks. De raad komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar.

Deze keer behandelen we dus het thema ‘groene economie’. Wij vormen de Friese afvaardiging in de Partijraad en zullen de standpunten van onze afdeling zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat kan natuurlijk alleen met jullie inbreng. We organiseren daarom een voorbereidingsbijeenkomst op 15 maart 2012 in café Wouters (te Leeuwarden, tegenover het station). In de bijlage ter inspiratie een bijdrage van medewerkers van De Helling, het wetenschappelijk onderzoeksbureau van GroenLinks. Ter voorbereiding sturen we ook de discussiethema’s die op 24 maart centraal staan (zie hieronder).

Mocht je niet in de gelegenheid te zijn om aanwezig te zijn op 15 maart en wil je wel graag je mening geven? Mail ons!

Met vriendelijke groet,

Kees Iepema (k.r.iepema@hetnet.nl)
Gerrie Rozema (glboarnsterhim@live.nl)

» Toelichting: discussiethema’s
» Bijlage: Waarom we een Green New Deal nodig hebben (PDF)