Burgerinitiatief Centrale As

EXTRA:
Vijf oud-Statenleden zijn een burgerinitiatief gestart om de Centrale As soberder aan te leggen

Jelle Arjaans(D66), Douwe Bijlsma(FNP), Frans Kuipers(CDA), Hannah Ludwig(PvdA), Willem Verf (GL)

In december en januari stuurden vijf oud Statenleden veel mensen een verzoek. Het ging over de voorgenomen aanleg van een autobaan van Nyegea naar Dokkum, de centrale as. Wij vroegen om voor een BESCHEIDEN AS te pleiten bij Provinciale staten. Aanleg van de centrale as zoals nu gepland is, brengt de regionale economie, de natuur en het Woudenlandschap grote schade toe. Aanpassing van de plannen is nu nog mogelijk. Honderden mensen gaven gehoor aan die oproep. Hartstikke bedankt! Wat was het effect?

Het presidium van Provinciale Staten schoof het verzoek om nog eens serieus naar de plannen te kijken door naar Gedeputeerde Staten. Er kwam op 23 januari een gesprek tussen gedeputeerde Sytske Poepjes en de vijf oud statenleden en hun adviseurs. Dat gesprek was teleurstellend. De Provinciale politiek wil ons plan niet eens serieus bekijken, daar komt het kort gezegd op neer. Besluit is besluit, ze sluiten zich af voor nieuwe ideeën, ook al zijn de tijden krap, dit geld geven ze zo uit en ze willen niet horen dat het deels nutteloos is.

Dit is niet einde verhaal:
LEES verder: BURGERINITIATIEF

FORMULIER ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN BURGERINITIATIEFVOORSTEL