GrienLinks: Otter in Fryslân behouden

PERSBERICHT

GrienLinks: Otter in Fryslân behouden
Tien jaar geleden is de otter opnieuw geïntroduceerd in de Nederlandse natuur. Ook in Fryslân – waar anders – zijn de otters uitgezet. Nu al wordt de otter opnieuw bedreigd met uitsterven. Dat hebben de Stichting Das & Boom en het Otterstation woensdag geschreven in een brief aan de staatssecretaris van EL & I. GrienLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om een levensvatbare populatie van dit mooie dier in Nederland te behouden. De otter hoort bij Nederland en speciaal bij Fryslân. Daarom heeft Statenlid Irona Groeneveld vragen gesteld aan het college. Groeneveld: “Ik wil dat rapport bespreken in PS en kijken wat wij als provincie kunnen doen om dat prachtige beest in Fryslân te kunnen houden. Het is te gek dat we eerst de otter opnieuw in Fryslân uitzetten en vervolgens laten verkommeren en uitsterven.”

De vragen van GrienLinks aan het College van GS:

Stichting Das en Boom stelt, dat de otter 10 jaar na introductie, opnieuw uit dreigt te sterven. De Stichting vraagt een aantal acties van de staatssecretaris, waaronder het bekend maken van een rapport van Alterra uit 2011 over dit onderwerp. De betreffende brief is bijgevoegd. De otter is in Fryslân uitgezet en daarmee het symbool geworden van de mooie schone Friese natuur. GrienLinks heeft in verband hiermee de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de otter behouden moet blijven voor Fryslân / Nederland?

2. a. Wilt u er bij de staatssecretaris op aandringen het rapport van Alterra over de otter zo snel mogelijk openbaar te maken?
b. Heeft u er zicht op hoeveel otters er op dit moment in Fryslân voorkomen, wat de stand van de populatie is en hoeveel otters er door verkeer omkomen?
c. Ben u bereid om de Friese Otterpopulatie te (laten) monitoren?

3. Bent u het met ons eens dat de provincie, gezien het nieuwe bestuursakkoord natuur, ook een verantwoordelijkheid heeft t.a.v. het in stand houden van soorten en het beheren van natuur?

4. Wilt u vanuit dat oogpunt het rapport van Alterra, samen met een collegevoorstel over de Friese aanpak van de otter en de gevolge van dit rapport voor te nemen maatregelen, aan PS aanbieden ter behandeling?