Radar contra windenergie

Net nu er een nieuwe techniek op komst lijkt te zijn om windturbines beter te benutten (1), dreigt het ministerie van Defensie windenergie in Nederland nagenoeg onmogelijk te maken. Dat blijkt althans uit twee artikelen in Trouw van maandag 16 april: ‘Windparken zitten radar in de weg’ (voorpagina) en ‘De radar heeft een hekel aan die draaiende wieken’ (pagina 9). ‘Defensie’ wil de straal van de ‘beschermingszone’ uitbreiden van de huidige 28 kilometer naar 75 kilometer! De statenfractie van GrienLinks maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer gevraagd hier “in te duiken”, in de hoop dat het ergste nog kan worden voorkomen. In Fryslân moet 400 MW aan windenergie gerealiseerd worden, op 3 locaties. “wat ons betreft had dat zeker 600 MW mogen zijn” stelt Irona Groeneveld, Statenlid. “maar het lijkt er op dat zelfs die magere 400 MW niet gerealiseerd kan worden door de nieuwe maatregelen van Defensie. Dat geldt vast ook voor andere provincies. Het kabinet moet zich afvragen wat ze wil met duurzame energie.”

De steeds hogere windturbines schijnen de radar-apparatuur van Defensie op steeds grotere afstand te verstoren. Daar staat tegenover dat de betreffende turbine-masten (normaal gesproken) op hun plaats blijven. Je zou denken dat met moderne technieken de radar van Defensie onderscheid moet kunnen maken tussen windturbines (op vaste plekken) en vliegende vliegtuigen (niet op vaste plekken). Goed, er zijn ook nog helikopters, die hebben net als windturbines wieken, maar de meeste heli’s zijn toch vooral om van A naar B (etcetera) te vliegen en niet om urenlang op één plek te blijven hangen.

(1)De Gasunie in Groningen en Greenpeace Energy gaan samenwerken op het gebied van ‘Windgas’. Met deze technologie maakt Greenpeace uit windenergie waterstofgas, dat vervolgens in lege gasvelden van de Gasunie kan worden geïnjecteerd. Op die manier kunnen de overschotten van windenergie worden opgeslagen voor later gebruik.Vandaag (woensdag 18 april) hebben Gasunie en Greenpeace hierover een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de toevoeging van dit door wind geproduceerde gas wordt de energievoorziening in zijn geheel duurzamer. Greenpeace en Gasunie zien dit als een belangrijke stap naar de energievoorziening van de toekomst. Om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken zijn nieuwe oplossingen voor de opslag en transport van energie nodig. Het aanbod van elektriciteit opgewekt uit wind schommelt namelijk sterk, al naar gelang de weersomstandigheden. Soms is er teveel en soms weer te weinig. Windgas brengt hier volgens de initiatiefnemers samen met bestaande gasinfrastructuur uitkomst. Bij tekorten springen aardgascentrales bij om de energievoorziening op peil te houden. (Bron : Gasunie).