Waar was GrienLinks deze week? 7 april – 11 mei 2012

                                     

11 april: hebben Retze en Irona in de commissies zich druk gemaakt over o.a. het rapport Een Schone Bodem van de Noordelijke Rekenkamer. Irona: “ik vroeg me af: wat heb ik gemist als volksvertegenwoordiger? Ik heb gezocht en gezocht, maar vond niets dat wijst op deze problemen. Hoe kan dat?“ Retze heeft geprobeerd de Gemeenschappelijke Regeling voor het Waddenfonds – waarin veel geld voor projecten zit – wat democratischer te krijgen, maar kreeg niet veel steun. In de statenvergadering van 25 april hebben we dan ook tegen gestemd.

26 april waren Retze en Irona met de staten van Groningen, Fryslân en Drenthe in de Eerste Kamer. Irona hield daar een korte inleiding over “natuur, provincies aan het stuur of niet?”.

27 april reageerde Irona op Omrop Fryslân positief op het in Den Haag afgesloten akkoord. Irona: “wat ik goed vind, is dat Jolande groene en linkse punten heeft binnen gehaald.“ Je kunt dat luisteren op Omrop Fryslân.

3 mei waren Gerrit en Irona in Idzegea, bij de Skriezekrite. Op de boerderij van Klaas Oevering bekeken ze hoe met hogere waterstanden en een bloem- en kruidenrijke weide het de vogels aangenaam wordt gemaakt. We zagen en hoorden zelfs een veldleeuwerik!

8 mei reageerde Irona op de radio op de kandidaatstelling van Tofik Dibi als lijsttrekker. Irona: “daar moeten we niet geheimzinnig over doen. Tofik denkt vast: GroenLinks is zo’n prachtige partij, daar wil ik wel leiding aan geven.” Te beluisteren op: Omrop Fryslân.

9 mei spraken Retze en Irona in de commissies over o.a. de begroting van de Noordelijke Rekenkamer en de jaarrekening 2011. Wordt vervolgd in Provinciale Staten van 23 mei.