GrienLinks wil betere dekking Kulturele Haadstêd 2018

Niet om de inhoud, maar vanwege het ontbreken van financiële dekking stemde GrienLinks woensdag 20 juni in Provinciale Staten tegen het beschikbaar stellen van vier ton voor de Kulturele Haadstêd 2018. Datzelfde deden ook de fracties van SP, VVD, ChristenUnie en PVV. Maar de rest stemde voor en die had de meerderheid: PvdA, Friese Koers, FNP, D66 en CDA: 24 voor, 17 tegen.

Het was een ietwat onverwachte uitkomst van een debat met veel herhaling van zetten. GrienLinks is in beginsel voor het project Kulturele Haadstêd 2018, maar vindt dat de voorbereiding én de financiering wel goed geregeld moeten zijn.
GrienLinks-statenlid Retze van der Honing dacht dat een motie van de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP en Friese Koers (Jelle Hiemstra) bedoeld was om de dekking van een subsidie van vier ton goed te regelen in de Kadernota 2013, die 27 juni in de Staten wordt besproken.

Maar bij nader inzien bleek dat het de indieners ging om de Kadernota 2014, die in 2013 wordt vastgesteld. Dat was voor Van der Honing een te ver van zijn bed-show. “Wy wolle uterlik yn desimber 2012, as de begrutting foar 2013 fêststeld wurdt, de finansiering rûn hawwe. Dan moat dy no ek yn de Kadernota 2013 opnommen wurde”, betoogde Van der Honing in een stemverklaring.
In zijn betoog aan het begin van de vergadering beklemtoonde hij, dat de Staten zich niet moeten bemoeien met de artistieke kant van de voorbereiding op Kulturele Haadstêd 2018. “Der is ien útsûndering. De tarieding fan Kulturele Haadstêd yn de polityk soe as klucht opfierd wurde kinne”, grapte Van der Honing.
Omdat een PVV-motie over de dekking van Kulturele Haadstêd per december 2012 door de hierboven genoemde meerderheid werd afgewezen, ontstond de uitslag zoals hierboven vermeld.