Nu is het moment! Algemene Beschouwingen GrienLinks 18 juli 2012

Op woensdag 18 juli 2012 pleitte Irona Groeneveld tijdens de behandeling van de kadernota (de opzet voor de begroting van 2013) voor het investeren in groene infrastructuur. Zij haalde de woorden aan van de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden: ‘De grutto is voor Fryslân wat de panda is voor de wereld. Wanneer we op landbouwgebied doorgaan met schaalvergroten, meer maaien, waterpeil verlagen, eentonige weiden vol met raaigras planten, zal de Kening fan de Greide, de grutto, uit Fryslân verdwijnen’. Irona Groeneveld: “Nu is het moment om het anders te doen. Nu kan het verschil worden gemaakt!” Lees hier de hele bijdrage van GrienLinks in eerste termijn: Algemene Beschouwingen en 1e termijn GrienLinks kadernota 2013 – deel 2