Waar was GrienLinks deze week? 30 juni – 18 juli 2012

30 juni woonde Irona het GroenLinks congres bij. Ze staat op de kandidatenlijst op nr. 26, als eerste regionale kandidaat. Ook zette ze “drie rode jurkjes” op de foto: vlnr de kandidaten Hayaat Barrahmun, Linda Voortman en Huri Sahin (foto: drie rode jurkjes)

6 juli troffen de statenledenvan Groningen, Fryslân en Drenthe elkaar in Groningen. Irona was aanwezig. Na interessante stadswandeling (foto’s: stadswandeling Groningen en kunstwerk bij vm paardenslagerij) is overleg over actuele thema’s als de spoorlijn Heerenveen-Groningen

13 juliwas Irona aanwezig bij een excursie in de omgeving van Dokkum, in relatie tot het project Súd Ie. Een plan om de Súd Ie op te waarderen zodat het toeristisch aantrekkelijk wordt. Tegelijk worden knelpunten op het terrein van water, boerenbedrijf, natuur en visserij aangepakt. Een waddenfonds-waardig project. (foto: sluis Ezumazijl en gemaal Dongerdielen)

16 juli ging Irona in De Bres in Leeuwarden in debat met Dirk Pool, lijsttrekker van de Piratenpartij. Ondanks de lage opkomst werd het een geanimeerde avond.

17 juli woonden Gerrit en Irona de presentatie bij van de Friese editie van het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds. Volgens de directeur, Johan van de Gronden, is de grutto voor Fryslân wat de Pandabeer voor de wereld is. En dat bewees de presentatie van “Kening fan de Greide” ook wel. Bioloog Theunis Piersma schetste de gevolgen van de landbouw voor de grutto, in muziek begeleid door Sytze Pruiksma. Dichter Tsjebbe Hettinga sloot af met een prachtig gedicht over de Fryske Greiden. (foto: presentatie kening fan de greiden van Marcel de Jong)

18 juli was de laatste Statenvergadering voor de zomer. Retze en Irona lieten GrienLinks zien bij de Kadernota 2013, Spoorlijn Heerenveen-Groningen, takendiscussie en MER windpark Ijsselmeer. Zie voor info de nieuwsbrief. Ook zorgde GrienLinks voor extra energie voor alle aanwezigen met FairTrade chocoladerepen. Dat werd met een applausje begroet.