Schokkend aantal fouten bij onteigening Centrale As

– GrienLinks vraagt om interpellatie.

De provincie Fryslân moet grond aankopen om de Centrale As aan te kunnen leggen. Dat kan niet altijd in goede harmonie – soms moet er worden onteigend. Daarvoor heeft de provincie een verzoek ingediend bij de Kroon.
Gisteren werd de uitspraak van de Kroon op dit verzoek bekend – het merendeel van de verzoeken is afgewezen, omdat de provincie grote fouten heeft gemaakt. Zo heeft de provincie in honderden gevallen te laat een aanbod gedaan aan landeigenaren of te snel de onteigeningsprocedure opgestart.

GrienLinks heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Kroon een interpellatieverzoek gedaan. De vragen vindt u hieronder. De interpellatie staat geagendeerd voor 19 september.
REACTIES uit de Staten.
REACTIE Niels ten Berge (kand.2de Kam. GL)
Irona Groeneveld vindt dat het College een schokkend aantal fouten heeft gemaakt bij de onteigeningsprocedure. “Als overheid moet je zorgvuldig met mensen omgaan. Dat is hier niet gebeurd. Ik wil weten waarom niet.” stelt Groeneveld. “zeker omdat wij al eerder hebben gevraagd naar de wijze waarop het College opereert bij de aankoop van grond. In Noardburgum waren klachten en het College heeft toen gezegd: dat is niet netjes, dat doen we niet weer. En dan deze lange lijst. Ongelooflijk.”

Interpellatievragen:
1. Hoe is het mogelijk dat er bij zo veel percelen fouten zijn gemaakt bij het
aankopen van grond tbv de Centrale As? Zie de bijlage van niet ter onteigening aan
te wijzen onroerende zaken en/of beperkte rechten
2. bent u het met ons eens dat dit het niveau overstijgt van fouten die nu
eenmaal worden gemaakt bij zulke grote projecten?
3. De genoemde percelen zijn nodig voor de aanleg van de Centrale As. Wat is het
gevolg van de uitspraak voor het project:
a. in tijd – moeten procedures nu opnieuw worden uitgevoerd? Of trekt de provincie
nu aan het kortste eind en kunnen de percelen niet meer worden aangekocht?
b. wat betekent dat in tijd voor de drie onderdelen die gepland staan? lopen de
trajecten vertraging op en zo ja, hoe veel vertraging?
c. wat brengt dit aan extra kosten met zich mee?
4. Kan de Centrale As nog in de huidige vorm worden aangelegd? Kunt u toelichten
waarom wel/niet?
5. is er een post onvoorzien om deze vertraging op te vangen?
6. Heeft het college nog voldoende grip op het proces?
7. hoe beoordeelt u uw handelen, gezien de veelheid van gemaakte fouten en de
mate waarin mensen hierdoor gedupeerd zijn?