Waar was GrienLinks deze week? 11 september – 3 oktober 2012

Dinsdag 11 september voerde Irona in Wolvega een debat met Jaques Monash en Erik Ziengs, over ondernemerschap. (foto rechts: debat wolvega 11 sept)

Woensdag 12 september waren de verkiezingen, met een fors tegenvallende uitslag. De reactie van Irona op de uitslag vind je hier terug GrienLinks Fryslân "baalt" | Omrop Fryslân – Alle dagen nij!

Woensdag 19 september zijn Retze en Irona er weer volop in gegaan in Provinciale Staten, onder andere over de onteigening van de Centrale As en de economische beleidsvisie. Hun resultaten vind je terug in de nieuwsbrief.

Dinsdag 25 september was Irona aanwezig bij een avond van de Friese Milieu Federatie over de klimaatambitie van Nederland. Daar is onder andere de site www.noordelijkklimaatperspectief.nl waar je zelf aan de knoppen kan draaien om het effect van je beleid te zien.

Woensdag 26 september was de hele fractie aanwezig bij de exptertmeeting over tentechnologie. Die expertmeeting is gehouden op initiatief van GrienLinks. De sprekers – o.a. onderzoeker Michel Haring, hoogleraar Bert Lotz, mevrouw Raaijmakers, hoogleraar Thijs Etty, advocate Bondine Klootstra – vertelden alles over gentech, de ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de provincie om gentechvrije zones in te stellen. Provinciale Staten nemen hierover nog een standpunt in.

Zaterdag 29 september heeft de fractie met haar ondersteuners een dag aan het water doorgebracht om nieuwe doelen te stellen voor het komende jaar. We hebben gekeken waarop we ons willen profileren en hoe. Een dag vol inhoud en plezier! (foto bovenaan dit bericht)

Maandag 1 oktober waren Retze en Irona bij de presentatie van de Noordelijke Rekenkamer. Het rapport over de grondaankopen van Fryslân in de periode 2007-2010 was heel erg kritisch. Retze reageerde op Omrop Fryslân: Provinciale Staten hadden het College een betere opdracht mee moeten geven. http://www.omropfryslan.nl/node/158943 Het rapport wordt op 10 oktober in de commissie en op 17 oktober in PS besproken.

Di 2 en wo 3 oktober werd in Leeuwarden IPO-congres gehouden: ontmoeting van alle Statenleden en Colleges in het land. Irona was er namens de fractie bij. (foto rechts: IPO jaarcongres 2012)

Dinsdag 2 oktober stelde Ineke van Gent voor dat GroenLinks na zou denken over fusie met de PvdA. Wat de Friese Statenfractie betreft dus niet; anders waren we wel lid geworden van de PvdA. De reactie van Irona bij Omrop Fryslân vind je hier: Groeneveld: gjin fúzje GL-PvdA | Omrop Fryslân – Alle dagen nij!