GrienLinks: College heeft zaakjes niet op orde bij grondaankopen.


Retze van der Honing nam Gedeputeerde Johannes Kramer flink onder handen in de commissievergadering van woensdag 10 oktober 2012. Het onderwerp: rapport van de Noordelijke Rekenkamer over grondaankopen in de provincie Fryslân in de periode 2007-2010. Hoofdconclusie: te veel grond aangekocht, te hoge prijzen en de dossiers zijn niet in orde. Taxaties werden achteraf gemaakt.

Het College onderschrijft de conclusies niet, maar neemt de aanbevelingen wel over.

Retze van der Honing: “ De deputearre hat de boel net yn ‘e stokken. Wy wolle net foar de safolste kear hearre: it sypt ús tige en ja, wy sille der wat oan dwaan. En it is te gek foar wurden dat de deputearre seit: it falt allegearre binnen it belied dat wy in 2007 feststeld hawwe.”


Aanstaande woensdag, 17 oktober 2012, worden de politieke conclusies getrokken in de Statenvergadering.

De commissievergadering kan bekeken worden via fryslan.nl

LC-20121011-debat grondaankopen Retze in de Leeuwarder Courant