Beter OV site van GL weer actueel door nieuwe dienstregeling Arriva

arrivaDe eerste week dat Arriva de (ingekrompen) dienstregeling voor het openbaar vervoer met bussen in Noord- en Zuidwest-Friesland overnam van Connexxion, kwamen er 305 klachten binnen. Dat meldde gedeputeerde Johannes Kramer 19 december 2012 in de statenvergadering. “Dat binne 305 tefolle, mar yn ferliking mei de 175.000 minsken dy’t Arriva dy earste wike betsjinne hat, dochs noch te oersjen. De provinsje en Arriva moatte it dwaan mei tweintich oant 25 persint minder jild en ek safolle minder ritten. De ferwachting is, dat mar twa persint fan de reizgers hjir troch troffen wurde”, zei Kramer.
Omgerekend: van die 175.000 reizigers in de eerste week (9 tot en met 15 december) zouden 3.500 last moeten krijgen. Daarvan heeft nog geen tien procent een klacht ingediend. Vermoedelijk zijn er dus nog veel meer dan die 305, die door de bezuiniging op het openbaar vervoer in Frysân worden benadeeld. Vandaar dat GrienLinks de reizigers bij deze oproept, hun klacht door te geven. Dat kan bijvoorbeeld bij de openbaar vervoer-website van GrienLinks: www.beter-ov-friesland.nl; wij geven die klachten dan door aan zowel de provincie Fryslân als aan de klantenservice van Arriva.

Arriva heeft al verklaard bereid te zijn de tijden van buslijn 22 (van Leeuwarden naar Wergea en Warten en v.v.) aan te passen, als dat voor scholieren in Warten en Wergea beter uitkomt. Dat lukt echter niet eerder dan in februari of maart.

Dat zei verkeerskundig planner Peter Dijk van Arriva tegen de Statencommissie Lân, Loft en Wetter. “Wij hebben de nieuwe bustijden (vanaf 9 december) afgestemd op de treintijden en niet op de schooltijden”, aldus Dijk. Hij is bereid ze aan te passen, maar dat lukt niet 1-2-3. “De tijden staan nu op internet en op de haltebordjes. Er gaat tijd overheen om alles aan te passen.” Wergea en Warten zitten in de nieuwe situatie zonder bussen tussen 9.00 en 15.00 uur. Dorpsbelang ijvert er voor, dat er ook dan nog openbaar vervoer is in beide dorpen. GrienLinks steunt dit van harte.