Aquaduct Skarster Rien lijkt te sneuvelen

De komende jaren steken het Rijk, de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten miljoenen in aanpassingen van twee rijkswegen in Fryslân: bij Joure en in Harlingen. Op termijn betaalt het rijk dat geld terug aan de provincie.
Het gaat om het zogeheten knooppunt Joure (de huidige rotonde wordt vervangen door een aantal viaducten) en de Traverse Harlingen: daar komt een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, de A6 moet dus ‘verdiept’ worden. Deze zaken kosten weliswaar vele miljoenen euro’s, maar kregen 23 januari 2013 wel het groene licht van Provinciale Staten, in feite zonder debat.

Meer moeite hadden de Statenfracties met een investering van circa vijftig miljoen euro in een nieuw aquaduct in de A6 onder de Skarster Rien. Ook hierbij was de oplossing ‘voorfinanciering door de provincie’ bedacht. Diverse woordvoerders, onder andere Irona Groeneveld (GrienLinks) hamerden er op, dat de provincie dit aquaduct niet zelf betaalt. Met andere woorden: als het Rijk er van afziet (en dat zou wel eens kunnen, gelet op bezuinigingsplannen van de regering), dan dient de provincie niet voor dit aquaduct op te draaien.
Groeneveld had zich eerst laten informeren over nut en noodzaak van het aquaduct. De huidige brug is weliswaar geen grote fileveroorzaker, maar leidt in de zomer nogal eens tot kop-staart-botsingen, soms met fatale afloop. Vandaar dat GrienLinks en de meeste overige fracties met dit project instemden. Alleen de SP was tegen. “Wij betwijfelen nut en noodzaak van dit aquaduct”, zei SP-statenlid Fenna Feenstra.