Cultuurbeleid unaniem vastgesteld: Grinzen oer!

Op woensdag 23 januari werd in de Statenvergadering unaniem het nieuwe cultuur, taal- en onderwijsbeleid van de provincie vastgesteld. Fryslân wil investeren in cultuur, taal en onderwijs. Retze van der Honing: “Het uitgangspunt van de nota: het vertellen van ‘het verhaal van Fryslân’ vinden wij een mooie kapstok. Ook de stelling dat we ‘Grinzen oer’ gaan, spreekt ons aan. De nota zelf bevat een groot aantal onderwerpen, waardoor het vaak wat onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren. Jammer ook, dat in de commissie absoluut geen draagvlak te vinden was voor bijvoorbeeld een maatschappelijke discussie over het Fries. Maar GrienLinks staat er positief tegenover. Investeren in cultuur is een belangrijke bindende factor in de samenleving.” Ook ‘het verhaal’ van gedeputeerde Jannewietske de Vries heeft bijgedragen aan het overtuigen van de Statenleden: “Het is nu tijd om grenzen over te gaan, om creatief en innovatief te denken. De nota heeft drie thema;s: mienskip, meidwaan (der sit us kreft) en meartaligens. We willen investeren in kleine en grote cultuur. Het zou ook mooi zijn als een van onze drietalige scholen zou kunnen doorgroeien naar een internationale school. Het beter in de markt zetten van onze cultuur hier én in Europa is belangrijk. De ienriedige wijze van stelling nemen van de Staten over bv het Fries in Den Haag (is bijna berucht, soe ik sizze) helpt daarbij.”