Lokale windenergie met draagvlak: onmisbaar!

windmolen reduzumMaandagavond 4 maart heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport “Energie in beweging” gepresenteerd. De conclusies liegen er niet om: de energiedoelstelling is maar voor eenderde gerealiseerd. En: windenergie blijft nodig om de doelstelling te halen. Alleen door omwonenden mee te laten profiteren van windenergie, gaat dat lukken.

Voor GrienLinks komen deze conclusies niet als een verrassing. Al bij de vaststelling van de houtskoolschets windenergie pleitten wij voor het blijvend toestaan van dorpsmolens en andere kleinschalige initiatieven van windenergie. Grootschalige parken leveren veel Kilowatturen op, maar ook veel weerstand. Toch volhardt het College halsstarrig in het vasthouden aan drie zoekgebieden voor grootschalige windmolenparken en zet het de voet dwars bij kleinschalige initiatieven.

Een schrijnend voorbeeld daarvan is een initiatief in Harlingen. Daar wil Wim Kroon bij vijf bestaande windmolens er één bijplaatsen en drie opruimen op een andere plek. Kroon heeft het plan vormgegeven samen met direct omwonenden. Bovendien profiteert het dorp Midlum mee van de opbrengst van de molens via de Stichting Rietpolder. Het College van Harlingen vond dat een prima idee. Geen enkele omwonende had bezwaar (nul zienswijzen). Dat is geregeld, zou je denken. Maar: de provincie maakt nu bezwaar. Want: dat is in strijd met de drie grote zoekgebieden en het voornemen om alle solitaire windmolens op te ruimen.

Een ander schrijnend voorbeeld: de dorpsmolen van Reduzum. Die is van het dorp, levert duurzame energie en levert het dorp geld op dat het dorp investeert in zonnepanelen en andere duurzame initiatieven. De windmolen moet een keer vervangen worden en dan wil het dorp ook graag een slagje groter, maar: dat mag niet van de provincie, want…. U raadt het al.

College van GS, coalitiepartijen: schaam u en tel uw knopen! Tel de conclusies van het Rapport van de Rekenkamer bij elkaar op: nog maar 1/3 van de doelstelling gerealiseerd, windenergie blijft nodig en draagvlak is onmisbaar. Waar komen we dan uit? Juist, bij dorpsmolens en andere kleinschalige initiatieven!

Lees de mail van 50 Verenigingen voor Dorpsbelangen uit Fryslân. Daarin staat: “De vertegenwoordigers van 50 plaatselijke belangen in vergadering bijeen op 28 februari 2013 in Reduzum verzoekt het provinciebestuur in haar voorgenomen beleid voor windturbines een plaats in te ruimen voor het toestaan van Dorpsturbines (naar aard en schaal passend bij de dorpen). Dit om de betrokkenheid van de dorpen bij het halen van de doelstelling voor duurzame energie te waarborgen en de dorpen in de gelegenheid te stellen de leefbaarheid op het platteland zelf te verbeteren met de opbrengsten van de eigen turbine. De door u gewenste participatie van de bevolking kan op deze wijze worden bevorderd “. En realiseer u dat naast die 50 verenigingen er nog eens 40 verenigingen niet op 28 februari aanwezig waren, maar wel hun steun hiervoor hebben uitgesproken.

Gedeputeerde Staten en coalitiepartijen: leer uw lessen, neem uw verantwoordelijkheid. Stel uw beleid bij. En laat u daarbij niet gijzelen door angst voor de kiezer. Diezelfde oproep doen wij ook aan de fracties van de Tweede Kamer: zorg er voor dat kleinschalige projecten windenergie en dorpsmolens mogelijk blijven!

Eén antwoord op “Lokale windenergie met draagvlak: onmisbaar!”

 1. Kort geleden in de Leeuwarder Courant

  Dr. Pieter Lukkes
  Em.hgl. econ. geografie

  REGERING HOEPEL OP

  Met een dikke streep heeft de regering de samenleving in tweeën gedeeld. Als je onder die streep zit dan ben je de klos want dan krijg je tal van lastenverzwaringen opgelegd. Studenten, huurders, gepensioneerden, woningkopers, werklozen, 377 000 kinderen onder de armoedegrens, woningbouwverenigingen en vele andere groepen kunnen er over mee praten.
  Boven de streep staan de miljarden verslindende heilige huisjes zoals de JSF- straaljagers, de Europese Unie, het te warme klimaat en de ontwikkeling van alternatieve energie . Voor dit laatste moeten er heel veel zwaar gesubsidieerde windturbines worden gebouwd. Wat dat kost krijg je niet te horen. Daarover doet de overheid als een alcoholist, die niet wil zeggen hoeveel hij drinkt. Ga er echter maar van uit dat het in totaal om 15 000 miljoen euro’s gaat. De bevolking van Fryslân zal daarvan ongeveer 560 miljoen euro’s ofwel € 2000 per huishouden op moeten hoesten. Natuurlijk willen de huishoudens weten waarom ze zoveel moeten betalen. Daarom moeten Gedeputeerde Staten, gedeputeerde Konst voorop, een duidelijk antwoord geven op drie vragen. Vraag 1 is hoe nuttig en hoe nodig die turbines in Fryslân zijn. Ook moet er van die turbineprojecten een degelijke analyse van de maatschappelijke baten en kosten komen. En tenslotte moeten wij weten aan welke nuttige zaken dit gigantische bedrag ook kan worden uitgegeven. Zijn er geen zaken die véél belangrijker zijn dan het subsidiëren van turbines? Het blijkt dat de provincie deze vragen niet kan beantwoorden omdat de bouw van turbines een Haagse aangelegenheid is. Dus moeten Provinciale Staten de heer Konst de opdracht geven om tegen minister Kamp te zeggen: “al die turbines zijn goed en wel maar voordat Fryslân akkoord gaat met de plaatsing ervan moet je concreet antwoord geven op de drie hiervoor gestelde vragen. De bevolking van Fryslân heeft daar recht op”. Stel dat Konst dat doet, dan zal Kamp hem melden dat hij het ook niet weet omdat hernieuwbare energie een zaak van Europa is. Dus rust nu op Kamp de plicht om in het landsbelang dezelfde drie vragen aan Brussel voor te leggen. Zonder twijfel komt hij met lege handen thuis. Dat is wel logisch. Want de windenergieprojecten berusten niet op rationele gronden maar op politieke waan. Dit verklaart waarom er miljarden aan windenergie worden verspild zonder dat daar enig maatschappelijk nut tegenover staat. Degene die op dit punt twijfelt verwijs ik naar het onlangs verschenen Parlementair Onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” en naar tal van andere publicaties.
  Deze regering die in recessietijd de mensen uitperst om daarmee zinloze windturbineprojecten te subsidiëren moet ophoepelen. Wat wij nodig hebben is een regering die inziet dat er €15 miljard voor het oprapen liggen. Voldoende om het land uit de misère te trekken.

  Leeuwarden, februari 2013

Reacties zijn gesloten.