EUROPARLEMENT BLIJKT STEMVEE VOOR LANDBOUWLOBBY

Vergroening Europees landbouwbeleid van tafel

De 55 miljard euro per jaar aan landbouwsubsidies wordt oneerlijk verdeeld. Tachtig procent van de landbouwsubsidies gaat naar twintig procent van de boerenbedrijven. “Verdere schaalvergroting wordt geen strobreed in de weggelegd met dit besluit”, stelt Eickhout. “Megastallen en intensieve akkerbouw blijven lucratiever dan koeien die vrij in de wei lopen of de duurzame teelt van gewassen.”

Eickhout vindt het onbegrijpelijk dat in tijden van voedselschandalen het Europarlement de toename van grootschalige productiefabrieken geen halt toe roept. “Megastallen blijven subsidies krijgen en dierenwelzijn wordt geen leidend principe.” Behalve de kleinschalige boeren benadeeld het Europees landbouwbeleid zo ook de Europese consumenten.
Lees het artikel van Europarlementarier Bas Eickhout

bg-koe