Motie GrienLinks over investeringsvoorwaarden: “Alle grote internationale topwedstrijden in Thialf”

thialfGrienLinks zal woensdag 20 maart a.s. een motie indienen in de Provinciale Staten die voorwaarden stelt aan de provinciale investering in het nieuwe Thialf. De motie is een reactie op de tender die NOC*NSF en KNSB hebben uitgeschreven om de plaats aan te wijzen waar ze “in principe de komende tien jaar hun topsporttactiviteiten zullen ontplooien”. Naast Heerenveen komen nu ook Almere en Zoetermeer voor deze positie in aanmerking. NOC*NSF en KNSB stellen diverse eisen aan de deelnemers van de zogenaamde beauty contest. In het uitvraagdocument schrijven KNSB en NOC*NSF “dat het van belang is om objectief en integer om te gaan met dit aanbod en de voorwaarden die daarbij worden aangegeven”.

Niet mekkeren
“Het is duidelijk en juist dat de provinciale politiek ook tijdig de investeringsvoorwaarden aan de NOC*NSF en KNSB bekend maakt. Voordat je 50 miljoen gemeenschapsgeld in een nieuw Thialf investeert moet wel aan een paar minimale voorwaarden zijn voldaan”, vindt GrienLinks. NOC*NSF en KNSB gunnen de winnaar van de tender het voorrecht om maximaal één internationaal toernooi per jaar te organiseren. Als er in een seizoen meerdere grote wedstrijden aan Nederland zijn toegewezen, dan mogen nu ook andere plaatsen daarop inschrijven. In november 2012 was de KNSB nog enthousiast over de plannen van de provincie en wilde men de topsportactiviteiten in Thialf bestendigen en uitbreiden. De KNSB beloofde in deze brief ook om er alles aan te doen dat alle internationale topwedstrijden in Thialf zullen worden verreden. Afgelopen vrijdag liet KNSB-directeur Paul Sanders niets heel van deze beloften. Via de Leeuwarder Courant liet hij nu weten dat de Friese politiek niet zo moet mekkeren over schaatswedstrijden in nieuw Thialf.

Daar doen we het voor
“Dat kan natuurlijk niet”, vind de provinciale fractie van GrienLinks. “Als je gaat voor het allerbeste, dan moet je de toptoernooien juist concentreren en niet over het land versnipperen”. GrienLinks vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat het nieuwe Thialf plaats blijft bieden aan alle internationale toernooien “Daar doen we het juist voor”. Voordat de provincie daadwerkelijk in het nieuwe Thialf kan investeren moeten NOC*NSF en KNSB beloven dat alle internationale topwedstrijden die aan Nederland worden toegewezen in Thialf worden georganiseerd, vindt GrienLinks. “Als dat vooraf niet duidelijk afspreekt, kunnen de ambities voor Thialf, die eerder door NOC*NSF en KNSB werden onderschreven (brief KNSB en brief NOC*NSF), niet worden gerealiseerd.

Het onbetwiste schaatsmekka
De NOC*NSF en KNSB letten bij hun keuze op een “voor alle partijen gezond exploitatiemodel”. “Maar op deze manier schieten ze bij voorbaat een gat in de exploitatie”, vindt GrienLinks. “De internationale topwedstrijden vormen juist mede de basis van een haalbare exploitatie van het nieuwe Thialf. En hoe kun je nu het onbetwiste schaatsmekka van de wereld organiseren als het EK-schaatsen ook in Almere of in Zoetermeer kan worden georganiseerd”.

Omdat het onderwerp Thialf komende woensdag niet op de agenda van Provinciale Staten staat, zal GrienLinks een zogenaamde motie ‘’vreemd aan de orde van de dag’’ indienen. Zo’n motie maakt het mogelijk dat Provinciale Staten uitspraken kunnen doen over dringende en actuele onderwerpen. Lees hier meer over Nieuw Thialf . Op deze site zijn ook de genoemde documenten te downloaden.