Motie Thialf KNSB GrienLinks niet aangenomen .

thialf Een meerderheid in de Provinciale staten van Fryslân heeft woensdag een motie van GrienLinks over Thialf verworpen. GrienLinks wil dat met de KNSB wordt afgesproken dat alle internationale topwedstrijden die aan Nederland worden toegewezen, door Thialf mogen worden georganiseerd..

Waarom deze motie?
Luister hier naar Retze van der Honing op de Omrop.

De Provinciale Staten van Fryslân hebben het voornemen om 50 miljoen gemeenschapsgeld te investeren in een Nieuw Thialf. De ambitie is dat Thialf het onbetwiste schaatsmekka van de wereld blijft. Het was natuurlijk de bedoeling dat alle internationale topwedstrijden die in Nederland worden toegewezen door Thialf worden georganiseerd. De KNSB beloofde dat vorig jaar nog aan de provincie. Maar heeft de KNSB plotseling een wedstrijd uitgeschreven tussen drie initiatieven. Heerenveen, Almere en Zoetermeer moeten nu strijden om wie de eerste ijsbaan van Nederland gaat worden. Thialf verliest dan het recht om als enige ijsbaan de A-status te mogen voeren. Internationale topwedstrijden kunnen dan ook in andere stadions in Nederland worden verreden. Dit kost Thialf inkomsten en dat terwijl de KNSN minder wil betalen aan Thialf. Tegelijkertijd worden de eisen wel steeds verder opgeschroefd. De KNSN wil bijvoorbeeld nu ook een toptrainingshal waar topschaatsers het hele jaar op ijs kunnen oefenen..

Wat staat er in de motie?
In juni 2013 stellende Provinciale Staten het realisatieplan Nieuw Thialf vast. GrienLinks wil dat in het realisatieplan de afspraak wordt gemaakt dat de internationale topwedstrijden die aan Nederland zijn toegewezen ook in Thialf worden verreden. Dat is toch niet te veel gevraagd als je 50 miljoen investeert en je hebt afgesproken dat Thialf het onbetwiste schaatsmekka van de wereld moet zijn. Bedenk hierbij dat we het gaat om gemeenschapsgeld! In de motie staat niet dat de voorbereidingen moeten worden stilgelegd, zoals in sommige media is beweerd. Kijk zelf maar even. De tekst van de motie kun je hier downloaden..

Voorstanders van de motie
D66 diende de motie samen met GrienLinks in. De motie werd verder gesteund door de SP en de PVV.

Nu stoppen met zeuren, aan de slag!
De provincie wil veel geld beschikbaar stellen voor een Nieuw Thialf. Geen enkele andere overheid in Nederland is hiertoe bereid. Zonder overheidsinvesteringen kan nergens in Nederland een baan worden gerealiseerd die kan tippen aan Thialf. Stop dus met dit gedoe en laten we gezamenlijk het nieuwe Thialf realiseren. Dat biedt bovendien de beste garanties op het aantrekken van particuliere investeerders. Daarvoor is committent nodig van alle partijen. Zonder dat commitment is er geen basis om 50 miljoen gemeenschapsgeld te investeren..

Spreek je committent uit!
GrienLinks staat achter Thialf. Daarom heeft GrienLinks aan de initiatiefnemers van Nieuw Thialf een domeinnaam en een website cadeau gedaan: www.nieuwthialf.nl De Statenfractie van GrienLinks en de gemeenteraadsfractie van Heerenveen hebben hun commitment op deze site uitgesproken. We roepen iedereen op hetzelfde te doen..