Duurzame energie: gewoon doen!

Er gaat bijna geen Friese statenvergadering voorbij of er wordt gesproken over duurzame energie. Niet dat het GrienLinks verveelt – je kunt Retze van der Honing en Irona Groeneveld er bijna voor wakker maken! – maar het zou zo mooi zijn als de provincie de handen écht uit de mouwen steekt. Onder het motto: ‘duurzame energie: gewoon doen!’

windmolen reduzumWoensdag 24 april 2013 was het weer raak. Dit keer stond het rapport ‘Energie in beweging’ van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) op de agenda. Voorheen werden dergelijke rapporten voornamelijk ‘afgehandeld’ in een Statencommissie, maar sinds kort komen ze in Provinciale Staten.
Het NRK-rapport is (zoals gebruikelijk) behoorlijk kritisch. Het stelt dat Fryslân onvoldoende realistisch is geweest als het gaat om de doelstellingen met betrekking tot duurzame energie. En dat de prestaties op dit gebied (beter) moeten worden bijgehouden, om het beleid zo nodig bij te kunnen sturen.
Het rapport beperkt zich tot de twee vormen van duurzame energie die in Fryslân qua hoeveelheid het meest bijdragen: windenergie en biomassa (vergisting).
Retze van der Honing kwam met het voorstel, “ter zake vastgesteld beleid (te) toetsen aan de aanbevelingen van de NRK”, maar, na de toezegging van Hans Konst dat er in iedere notitie die met energie te maken heeft aandacht aan besteed zou worden, trok hij die later weer in.
Nog voor de zomer komt er een uitvoeringsprogramma economie, dat vooral zal gaan over duurzame energie. Dit uitvoeringsprogramma wordt vermoedelijk in september besproken in de statenvergadering. Retze verzucht: ‘Wy wachtsje it mei belangstelling ôf. Mar better is noch: gau oan de slach!”