GrienLinks: duurzaamheid is geen hobby! Discussie over het uitgeven van het NUON-geld

zonnepanelenIn de discussie over hoe de 300 miljoen euro uit het NUON-vermogen besteed gaan worden in de Statenvergadering op 24 april 2013 leek het wel alsof duurzaamheid een hobby is. Een hobby die je alleen voor ‘erbij’ doet. Niet als er serieuze zaken, zoals het bestrijden van de crisis, aan de hand zijn. Meerdere Statenleden van andere partijen benadrukten tijdens het debat, evenals de gedeputeerde, dat duurzaamheid best één van de criteria mocht zijn, maar niet als alle projecten er aan moesten gaan voldoen. Heel raar, vinden de Statenleden van GrienLinks. Retze van der Honing: “Deze crisis is niet alleen een economische crisis. Er is ook sprake van een ecologische en sociale crisis. Zo’n soort diepgaande crisis is niet met alleen geldmaatregelen (bezuinigingen en/of het stimuleren van de economie) te overwinnen. Het is noodzakelijk dat we een omschakeling inzetten naar een gezondere maatschappij, een die uitgaat van duurzaamheid en solidariteit. Het NUON-geld zou juist deze transitie moeten ondersteunen. Vinden wij.”

Van der Honing diende een amendement in dat voorstelde dat investeringsvoorstellen “een aantoonbaar duurzaam en/of ecologisch doel beogen of een aantoonbaar duurzaam en/of ecologisch karakter hebben”. Het amendement werd verworpen met de stemmen van PvdA, CDA, FNP, VVD, PVV (30 zetels)tegen. GrienLinks, SP, ChristenUnie, FrieseKoers en Klaas Hettinga van D66 (9) stemden voor.
Ook diende van der Honing een motie in met het voorstel om geld te besteden aan plannen die al aangenomen waren, zodat er snel actie ondernomen kon worden. In de motie werden de al eerder aangenomen moties over werkgelegenheid creëren via stimuleren van de zorgeconomie (GL), een concreet uitvoeringsprogramma economie (motie van de VVD) en een motie (GL) voor het stimuleren van kleingebruikers zonnepanelen genoemd. Ook deze motie werd verworpen met de stemmen van GrienLinks, Friese Koers, SP en D66 voor.
Uiteindelijk stemden de GrienLinks Statenleden tegen het voorstel van GS voor het inzetten van de 300 miljoen euro. Retze van der Honing:”Dit voorstel geeft geen enkele duidelijkheid over hoe dit geld ingezet gaat worden en het criterium duurzaamheid (dat wel in de ‘oude’ criteria voor het inzetten van het NUON-geld stond) is volledig losgelaten.”