GrienLinks: ‘Dielde romte’ als aanpak voor maatschappelijk natuurbeheer

Deze week stelde Gedeputeerde Munniksma van Drenthe dat vrijwillige kavelruil ervoor moet zorgen dat er grotere stukken natuur ontstaan, die zoveel mogelijk in handen van één eigenaar per gebied dienen te komen. Daardoor kan het beheer van de natuur makkelijker en goedkoper worden, aldus Munniksma. GrienLinks heeft een iets ander idee: Shared Space, oftewel ‘dielde romte’ voor weidevogels en eventueel andere natuur.

Samen groene ruimte inrichten
GrienLinks sluit aan bij het advies van de Raad voor de Leefomgeving, in het donderdag 16 mei gepresenteerde rapport Weidevogels en ‘Shared Space’ 04-04: ‘Onbeperkt houdbaar; naar een robuust natuurbeleid’.
bg-koe Het uitgangspunt van ‘dielde romte’ volgens GrienLinks is dat bij de inrichting van de groene ruimte alle belangengroepen, zoals boeren, natuurorganisaties en terreinbeheerders, worden betrokken, zodat alle gebruikers tot hun recht komen. Zij bepalen samen hoe de groene ruimte eruit komt te zien door met elkaar afspraken te maken over de inrichting ervan, die past bij hun specifieke situatie. Daarbij moet de groene ruimte geschikt zijn voor verschillende doeleinden: duurzaam weidevogelbeheer en duurzame landbouw.

Onderzoek
Op verzoek van GrienLinks heeft een student van de RUG onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om ‘dielde romte’ toe te passen als instrument bij de inrichting van de groene ruimte, met als instrument de Verordening Ruimte. Uitkomst van dat onderzoek is, dat het een mogelijk instrument is, maar dat het verplicht opleggen via de Verordening Ruimte op dit moment niet op draagvlak kan rekenen bij de boeren.
Irona Groeneveld, woordvoerder natuur en landbouw bij de Statenfractie: “De kracht van het ‘dielde romte’-principe is dat ieder de ruimte krijgt: natuur, weidevogels en het boerenbedrijf. Maar het kan alleen goed werken als er voldoende onderlinge sociale controle is. Nu mogen boeren na zes jaar weer stoppen met het agrarisch natuurbeheer, met als gevolg dat het dan in feite voor niets is geweest. Dat is ook waar de Raad voor de Leefomgeving vandaag in een advies op wijst. Agrarisch natuurbeheer dat gedragen wordt door de gemeenschap, zal volgens ons meer kansen bieden voor bijvoorbeeld de grutto en de kievit en wellicht ook andere natuur.”

Vervolg: thema-avond
Groeneveld over hoe het nu verder moet: “Het onderzoek van onze student Lineke Bakker zien we als inspiratie voor volgende stappen. We organiseren in september een thema-avond over dit onderwerp, waarbij we Gedeputeerde Kramer ook uitnodigen. Dan kan hij de informatie meenemen bij het uitwerken van het natuurbeleid.”