Campus het Bildt; goed idee, slechte nota

baangarantieEen goed voorbeeld van dit dilemma (met te weinig informatie toch een besluit moeten nemen) was het punt van de campus het Bildt op dezelfde Statenvergadering op 22 mei 2013. Dit voorstel gaat over een bijdrage van 2 miljoen euro van de provincie aan het samenvoegen van twee VMBO-scholen in één gebouw in St. Annaparochie. Het geld van de provincie is voor het inrichten van een Leerwerkplein op de nieuwe school. Het is een gebied waar de bevolking krimpt én er is een gebrek aan arbeidskrachten in o.a. de metaal en de zorg. Daarom hebben de scholen samen met het bedrijfsleven het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt beter te verlopen. De gemeenten betalen het nieuw bouwen van de VMBO-scholen, het bedrijfsleven neemt deel in het ‘Leerwerkplein’. Hier kunnen de leerlingen opleidingen op MBO-niveau volgen in de genoemde sectoren (plus later ook nog op het gebied van landbouw, natuur/milieu, energie/duurzaamheid en de voedingsindustrie) en vinden ze, via dit Leerwerkplein, makkelijker een stage bij een bedrijf. GrienLinks vindt dit een goed idee.

In het stuk dat oorspronkelijk voorlag aan de Statenleden, stond echter (lang) niet voldoende informatie. Niet duidelijk was, bijvoorbeeld, waar de 2 miljoen van de provincie aan besteed zou worden. De informatie werd de dinsdagavond voor de Statenvergadering van 22 mei 2013 nog in een brief aan de Statenleden gestuurd. Retze van der Honing verklaarde tijdens de Statenvergadering dat hij nog steeds te weinig informatie had om een goed oordeel over het uitgeven van de 2 miljoen euro van de provincie te vormen. Maar dat GrienLinks wel heel graag wil dat die aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gestimuleerd wordt. En dus, zei Retze van der Honing, zullen we, toch maar, voor het voorstel stemmen. Het voorstel is unaniem aangenomen.