Fries Museum moet het onmogelijke waarmaken

Op de Statenvergadering van 22 mei 2013 werd een verzoek behandeld van het Fries Museum voor een eenmalige subsidie van 750.000 euro van de provincie om bij te dragen aan de kosten van het ontslaan van een derde van het personeel. De museumdirectie zegt dat het museum aan een ‘kwaliteitsslag’ toe is en met een kleinere, flexibelere organisatie beter kan inspelen op de nieuwe doelen van het museum. Het verzoek werd ingewilligd door de Staten, maar er werden, ook door GrienLinks, diverse kanttekeningen gemaakt.

Retze van der Honing: “Het museum is een icoon in Friesland. De problemen zijn geen gevolg van de bedrijfsvoering van het museum, maar waren al vooraf te voorzien, voor de nieuwbouw al. Dus voorspelbaar. Onze vraag aan GS is: hoe gaan we er voor zorgen dat er niet opnieuw tekorten ontstaan? Want daarmee bewijzen we het museum en de sector geen gunst.” Gedeputeerde Jannewietske de Vries antwoordde dat er eind 2014 een evaluatie komt van de exploitatieresultaten en dat er dan duidelijkheid is over de financiële situatie van het museum.

In 2006 werd door de gemeente en het museum besloten om een nieuw Fries Museum te gaan bouwen op het Zaailand. De provincie besloot om cofinanciering (zo’n 11 miljoen euro) te verstrekken aan het museum. In het testament van de architect Bonnema was 18 miljoen beschikbaar gesteld voor het Fries Museum, op voorwaarde dat het op het Zaailand werd gebouwd. Het museum heeft 36 miljoen gekost in totaal. De panden aan de Tweebaksmarkt, waar het museum eerst in huisde, zijn nog niet verkocht. Er waren twijfels over de haalbaarheid van een zo groots opgezet museum. Om de exploitatie rond te krijgen zouden er 100.000 bezoekers moeten komen (tegen nu 55.000). GrienLinks heeft in 2006 tegen de nieuwbouw van het Fries Museum op het Zaailand gestemd. Lees hier waarom.

Er is in 2006 via een amendement van de (toenmalige) coalitiefracties (CDA, PvdA, VVD) uitgesproken dat er geen extra geld van de provincie naar de exploitatie zou gaan. De bijdrage die nu gevraagd wordt voor het ontslaan van het personeel lijkt op bijdragen aan de exploitatie, want dit is bedoeld om de exploitatiekosten naar beneden te krijgen. De huidige coalitiefracties hebben nu een amendement ingediend die de 750.000 euro niet bestemd voor de frictiekosten, maar voor de ‘kwaliteitsslag’ van het museum. Het amendement is aangenomen met o.a. de stemmen van GrienLinks tegen.