Te hoge tariefstijgingen openbaar vervoer voor de zomer compenseren

arriva Reizigers met het openbaar vervoer van Arriva in Fryslân krijgen misschien compensatie, als ze sinds begin 2013 geconfronteerd zijn met tariefsverhogingen van meer dan 25 procent. Daarover is de provincie Fryslân althans met Arriva in gesprek, hoorde GrienLinks. Inmiddels is er al geruime tijd onduidelijkheid over. GrienLinks-fractievoorzitter Irona Groeneveld heeft er bij gedeputeerde Johannes Kramer (openbaar vervoer) op aangedrongen, haast te maken met zo’n compensatieregeling. De betrokken reizigers dienen voor de zomervakantie gecompenseerd te worden, met terugwerkende kracht, vindt Groeneveld.

Hier de vragen die 16 mei 2013 zijn ingestuurd.
1) a. Klopt het dat bekeken wordt of het mogelijk is om mensen die meer dan 25% extra kwijt zijn aan het openbaar vervoer (door veel duurdere abonnementen) met terugwerkende kracht te compenseren? b. Zo ja, hoe ver bent u hier mee? Komt die genoemde compensatie er daadwerkelijk? En wanneer dan?
2) Is het college het met ons eens, dat die compensatie voor de zomervakantie van 2013 – met terugwerkende kracht – geregeld dient te zijn?
3) Ook hebben wij begrepen, dat de tariefswijzigingen hebben geleid tot aanpassingen in gedrag van de reizigers zelf. Zo zouden er abonnementhouders zijn die nu op saldo reizen, sommigen reizen alleen nog met de bus als het echt nodig is, of mensen reizen helemaal niet meer met de bus. a. Bent u het met ons eens dat de Provincie duidelijk moet kunnen maken of de doelen t.a.v. het Openbaar Vervoer wel of niet gehaald worden? b. Bent u het met ons eens dat het dan ook nodig is te weten wat de effecten van de prijsstijgingen van Arriva zijn op het reisgedrag van de inwoners van Fryslân?
c. Kan het college ons inzicht verschaffen in hoe reizigers met de prijsstijgingen omgaan, zodat evt. beleid kan worden bijgesteld?
Wij zouden o.a. de volgende zaken willen weten:
Hoeveel mensen hebben het openbaar vervoer de rug toegekeerd?
Hoeveel mensen hebben hun abonnement niet verlengd?
Hoeveel mensen hebben een nog andere oplossing gevonden, zodat ze toch van het openbaar vervoer in Fryslân gebruik blijven maken?
Wat heeft dat voor gevolgen voor het gebruik en de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer?
Welke gevolgen hebben de tariefstijgingen voor met name scholieren, die vaak geen andere keus hebben?