Waar was GrienLinks deze week?

13 tot 25 mei 2013

13 mei overlegden het bestuur van GrienLinks Fryslân en de statenfractie over o.a. actuele politieke zaken en blikten alvast vooruit naar de verkiezingen.
15 mei hebben Retze, Irona en Gerrit bij de informerende commissie over Windstreek gehoord wat de stand van zaken is. Een aantal sprekers vertelde hun invalshoek bij de discussie rond windmolens en zoekgebieden. Dat waren o.a. mevr. Reitsma van Stichting Houd Fryslân Mooi, wethouder Akkerman van gemeente SúdWest Fryslân, dhr. Vellinga van dorpsbelang Reduzum en Gedeputeerd Konst van de provincie.
P110026217 mei bezochten Kees Terwisscha, Gerrit en Irona de familie Hylkema in Tjerkwerd, om te kijken naar en te praten over hun windmolens en het belang daarvan voor de omliggende dorpen. Bovendien hanteert de familie Hykema bij hun melkveebedrijf het principe van “Pure Graze”. We hebben door het weiland gelopen en gezien hoe dat werkt. Heel inspirerend!
22 mei was Statendag en hebben Retze en Irona het GrienLinks geluid laten horen bij o.a. de jaarstukken, het Fries Museum en het interpellatiedebat over Thialf. Daarna hebben ze de Rede van Fryslân bijgewoond, die dit jaar gehouden werd door Bernard Wientjes.
24 mei is Retze naar Groningen gereisd voor het overleg met de Noordelijke GroenLinks Statenleden en wethouders. Ze keken onder meer vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen.