“Het gaat niet meer alleen om Thialf, maar om het topsportschaatsen”

thialf De Friese Staten hebben woensdag 5 juni 2013 de situatie rond Thialf besproken. De KNSB en het NOC/NSF hebben de keuze voor een ijshal waar internationale wedstrijden gereden kunnen worden, uitgesteld tot 8 augustus. Dit deden ze na commotie over het uitgelekte adviesrapport in de ‘beauty-contest’. In dit rapport werd duidelijk dat de keus zou gaan vallen op het ‘Icedome’ in Almere. Protest uit het hele land over de niet-keuze voor ijsstadion Thialf bewoog de KNSB tot het uitstellen van de beslissing. Zij willen de financiële kant van de plannen nader bekijken. GrienLinks wil Thialf behouden en blijft ook achter het besluit staan dat Provinciale Staten in december 2012 al genomen hebben. Toen besloten de Staten om 50 miljoen euro uit te trekken voor de bouw van een wedstrijdhal. Maar een definitief besluit kan volgens GrienLinks pas genomen worden als duidelijk is hoe de zaken er voorliggen na de beslissing van de KNSB en de NOC/NSF in augustus.

Retze van der Honing over de ontstane situatie: “Sinds ik in de Staten zit, praten we over Thialf. Thialf is verouderd, de energierekening loopt op tot een miljoen euro en de A status komt in gevaar. De meeste partijen in Friesland, ook GrienLinks, willen de snelste laaglandbaan ter wereld houden!. Dat is het uitgangspunt geweest voor alle plannen. Wel heeft GrienLinks veel commentaar gehad op het bedrijfsplan. Een realistische exploitatie is van groot belang, te meer omdat Thialf dat in het verleden al een paar maal is opgebroken. We hebben GS vanaf het begin (in 2006) gevraagd om een gedegen en realistisch plan waar we een beslissing over konden nemen. Maar het schoot niet op. En wat mij betreft is dat tot op de dag van vandaag zo doorgegaan. Nu is het een domein geworden van projectontwikkelaars en bestuurders, niet meer van het schaatsen zelf. Het gaat nu niet meer alleen om Thialf, maar het topsportschaatsen is in het geding. Als we terechtkomen in een spelletje over de plek van het schaatsen, ziet de ISU (de internationale schaatsbond) dat ook, en zou het ook kunnen zijn dat het hele schaatsen ons land voorbij gaat. Dat wil niemand! De belangen zijn groot want met het verdwijnen, of het niet exploitabel houden van Thialf komt ook het voortbestaan van het CTO in Heerenveen in gevaar. Dat is een nachtmerrie voor al die mensen die dit centrum zo zorgvuldig en succesvol hebben opgebouwd. Nu doorpakken (nu een besluit nemen) klinkt weliswaar flink, maar is dat allesbehalve. Het is buitengewoon onverstandig om dit als overheid in deze ontstane situatie te doen. We worden dan ten slotte als provincie eigenaar van Thialf en op dit moment weten we niet wat we kopen. Het is wel 50 miljoen overheidsgeld…”

Daarnaast pleitte Retze voor het meer geld investeren in een duurzame hal, een garantie van de KNSB voor langdurige samenwerking en een absoluut maximum van 50 miljoen euro van de Staten: “We gaan over de grens heen. Hier kunnen we ons niet mee verenigen. Wat we vastgesteld hebben, dat is het besluit van 50 miljoen. Dat is het Statenbesluit. Op basis van een deugdelijk plan en in samenwerking met de KNSB. Het zou beter zijn als het Rijk een topsportbeleid vast zou stellen. Ook ontbreekt de synergie met ijshal LW. Dat is niet uitgewerkt. We hoeven nu geen besluit te nemen, de Staten hebben al besloten 50 miljoen beschikbaar te stellen. De voorbereidingen kunnen gewoon verder gaan en direct na 8 augustus kunnen we besluiten. De coalitie denkt daar anders over, maar wij vinden dat het verstandiger is om het dan pas te doen.”

Eén antwoord op ““Het gaat niet meer alleen om Thialf, maar om het topsportschaatsen””

  1. Hiel goed en ferstannich praat fan retze. Pas boue as’t KNSB en NOC/NSF BY EINTSJEBESLUT RIS UT ‘E RIE KOMMEN BINNE.
    It jild leit yn fryslan tenminsten klear. Dy Buiter hat yn Boarnsterhim al sat jild fergriemd, dat it sil yn Almeare net alhiel oars weze mei him. Wachtsje op Ja fan dy skries om utens fan een Doekle Terpstra en dan oan ‘e slach.

Reacties zijn gesloten.