Voor een duurzame samenleving is een ‘politieke coming out’ noodzaak

politicus-groen Soms voelen we ons als GroenLinksers in de Staten van Fryslân nog steeds dat stel eenzame roependen in de woestijn. Behalve de SP zijn er weinig partijen die bereid zijn echt de keus te maken voor een groenere en duurzame samenleving. Als het er op aankomt, blijft men op het oude – gangbare – denkspoor. Maar deze week kregen we een rapport onder ogen die ons een flink hart onder de riem stak. Irona Groeneveld: “Het tij lijkt te keren! Maar het bewerkstelligen van een politieke ommekeer is noodzakelijker dan ooit. We gaan er met hernieuwde kracht tegen aan. Op de Statenvergadering op 3 juli 2013 gaan de Staten besluiten nemen over 300 miljoen (of meer) NUON geld. Wij zullen pleiten voor het inzetten van dat geld voor een duurzame en groene economie.” Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving:
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht op 17 juni 2013 het rapport: ‘Wissels omzetten, bouwstenen voor een robuust milieubeleid in de 21e eeuw’ uit. In de inleiding wordt gesteld: “De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar.”

En de 10 bouwstenen voor het robuuste milieubeleid:
1. Zet wissels om naar schoon produceren en consumeren
2. Richt vizier op bereiken cruciale doelen lange termijn
3. Vorm nieuwe coalities van belangen en betrokkenen
4. Faciliteer gedragsverandering van consumenten
5. Vorm een aardgasbatenfonds om eco-innovatie te stimuleren
6. Ontwikkel een resource-strategy voor Nederland
7. Richt het milieubeleid meer op impact dan op emissies
8. Maak bedrijven verantwoordelijk en aansprakelijk op milieueffecten
9. Laat bedrijven het gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen registreren: green accounting
(gecombineerd met het opleggen van het opleggen van normen en het belasten van specifieke grondstoffen)
10. Zet stevig in op handhaving en toezicht

Maarten Hajer, directeur PBL: “Kern is het aanpassen van de spelregels en het creëren van prikkels om schoon gedrag te belonen en vervuiling te belasten. Dit vraagt niet zozeer om meer wetenschappelijk onderzoek, maar om een politieke ‘coming out’”.