Fryslân doet schot in het duister met Thialf

gevaarlijk-wakDe meerderheid van Provinciale Staten (PvdA, CDA, FNP, VVD, D66 = 32 van de 43 zetels) steekt 54 miljoen euro in vernieuwing van ijsstadion Thialf. Dit is 26 juni 2013 besloten. Het gaat om een investering van 50 miljoen en het overnemen van tweederde van de aandelen voor vier miljoen euro. GrienLinks stemde tegen het nemen van het besluit op dit moment en diende, samen met de ChristenUnie, een amendement in. Het amendement pleitte voor het nemen van het besluit ná 8 september 2013. Op 8 september is bekend wat de uitslag is van de zogenaamde ‘beautycontest’van de KNSB en de NOC/NSF tussen de ijsbanen in Heerenveen, Zoetermeer en Almere. Het amendement werd niet aangenomen. Wel kreeg Van der Honing een toezegging van de gedeputeerde dat nu echt de motie uit februari 2012 over het produceren van duurzame energie voor Thialf uitgevoerd zal worden.

Retze van der Honing van GrienLinks: “Het besluit om 54 miljoen te investeren is een schot in het duister, omdat aan de belangrijkste voorwaarden: A-status, sluitende exploitatiebegroting, duidelijkheid over de top-trainingshal, externe financiering door marktpartijen, bijdrage van het Rijk, commitment KNSB, nog niet is voldaan. Als je dan zegt: ‘de schep moet er in’, schaats je recht op het wak af. Dat is zakelijk gesproken buitengewoon onverstandig. GrienLinks is een stellig voorstander van een nieuw Thialf. Maar we moeten ons verstand wel gebruiken.”

De coalitiefracties (PvdA, CDA, FNP) vonden dat de uitslag van de tender niet af hoefde worden gewacht. Dat is opvallend omdat men een paar maanden daarvoor nog niet wilde instemmen met een motie van GrienLinks om niet mee te doen aan de tender.
De vertraging in de plannenmakertij is ontstaan omdat het college, vooral onder druk van de KNSB, meerdere keren met een nieuw plan naar de Staten kwam. Al genomen besluiten moesten zo meerdere keren opnieuw worden genomen. Retze van der Honing:”Door dit getreuzel heeft de provincie heeft zich in de positie laten manoeuvreren dat (met gemeenschapsgeld!) moet worden opgeboden tegen een projectontwikkelaar uit Almere.”

Daarnaast vroeg het GrienLinks-Statenlid zich af hoe GS de verschillende rollen (partner van gemeente Heerenveen in BV Thialf, maar óók financieel toezichthouder van gemeenten) van de provincie zagen in verhouding tot de financiële situatie van Heerenveen en het feit dat de gemeente Heerenveen risico loopt met 1/3 van de aandelen van Thialf in haar bezit. Gedeputeerde Konst vond dit een zaak voor de gemeente Heerenveen.

Wel kregen de GrienLinksers een toezegging van gedeputeerde Hans Konst op hun vraag over het opwekken van duurzame energie door middel van o.a. zonnepanelen op het dak van Thialf. Al in februari 2012 heeft Van der Honing hier een motie over ingediend, die unaniem (!) door de Staten is aangenomen en overgenomen door Hans Konst. In december 2012 zegde Hans Konst opnieuw toe dit in het realisatieplan (dat op 26 juni 2013 dus voorlag) te verwerken.
Retze van der Honing: “We zijn erg benieuwd. Het produceren van eigen, duurzame energie is van het grootste belang, ook voor het rondkrijgen van de exploitatie van Thialf. Juist de hoge energierekening is een groot probleem gebleken voor Thialf. We vinden het onbegrijpelijk dat GS niet allang een superduurzaam Thialf hebben laten ontwerpen!”