In memoriam Henk Brandsma

Henk_BrandsmaDinsdagochtend 2 juli ontvingen wij het bericht dat Henk Brandsma was overleden. Henk, een boom van een kerel en in één klap geveld. Het is niet te begrijpen.
We herinneren ons Henk als een bijzonder persoon. Om verschillende redenen was hij opvallend. Ten eerste om zijn postuur, maar zeker ook om de persoon die hij was. Je kon niet om hem heen. Henk was biologisch dynamisch boer op Ugokleaster. Hij deed dit samen met zijn vrouw Lamkje en kinderen. Het was niet zomaar boeren. Hij geloofde in een natuurlijke wijze van boeren, zonder kunstmatige middelen en met oog voor alles wat leeft. Daarom wilde hij ook niet dat de koeien onthoornd zouden worden en ook wilde hij niet dat ze oormerken in kregen. Hij streed hiervoor tot aan het gerechtshof in Den Haag. Henk had fûgeltsjelân. Dat houdt in dat er later gemaaid wordt om de jonge vogels een kans te geven uit te vliegen. Als voorzitter van de Feriening Biologyske Boeren yn Fryslân bracht hij boeren bij elkaar. Samen sterk, dat was zijn motto. Daarbij ging hij het gesprek met iedereen aan, ook met mensen die het niet met hem eens waren. Hij bleef staan voor zijn principes.
In de jaren tachtig werd GroenLinks in de gemeente Bolsward opgericht en Henk meldde zich direct aan voor een bestuurlijke functie. Al was het een kleine fractie, Henk haalde er de belangrijkste speerpunten uit om over te discussiëren. Vooral op het gebied van landbouw kon hij spreken uit eigen ervaring. Hij was ook trots op zijn bedrijf en liet dat graag zien aan bezoekers. Kleuters kwamen al jong kennismaken met zijn bedrijf en Henk wist hoe hij de kleintjes én de groten kon boeien.
Ook in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân bleef Henk een rasechte bestuurder, die stond voor zijn zaak. Henk stond de nieuwe raadsleden van GroenLinks ook nu weer met kennis van zaken bij, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening.
GroenLinks is Henk veel dank verschuldigd. We zullen hem erg missen.

GroenLinks
Zuidwest Friesland
en de Statenfractie van GrienLinks