Weidevogels, boeren en Shared Space

Donderdag 5 september vond de weidevogelexpertmeeting plaats. Bij de behandeling van de nota natuur in juni 2012 hebben GrienLinks, VVD en CDA een motie ingediend die vraagt om nog in 2012 een thema-bijeenkomst te organiseren met betrokkenen en deskundigen over de vraag: wat heeft de landbouw nodig om duurzaam renderend te zijn en tegelijk aantrekkelijk te zijn voor weidevogels? Het is weliswaar iets later geworden (september 2013), maar de opkomst was geweldig. Er waren ruim 100 mensen. Uit alle geledingen: boeren, politiek en natuurorganisaties waren er vertegenwoordigers aanwezig.

P1110133

Tijdens de lunchpauze bood Irona Groeneveld een onderzoek aan dat Lineke Bakker voor de fractie had gedaan. Het onderzoek betreft de mogelijkheid het instrument ‘Shared Space’ toe te passen als oplossing in de patstelling die er is tussen de belangen van weidevogels en intensieve landbouw.

» Een reportage van Omrop Fryslân hierover: Greidefûgelbeskerming ôftwinge.
» Lees het rapport: Weidevogels en ‘Shared Space’.

Uit het onderzoek blijkt dat er al in 1982 (!) in het Streekplan een botsing tussen de belangen van de (intensieve) landbouw en weidevogels geconstateerd werd. Sinds die tijd zijn er beleidsmaatregelen getroffen om het aantal weidevogels omhoog te krijgen, maar later is de ambitie al bijgesteld naar alleen maar het op peil houden. En ondanks die opeenvolgende en verschillende beleidsmaatregelen sinds 1982 is dat niet gelukt. De weidevogelstand is zelfs zorgwekkend afgenomen. Beleid helpt dus niet.

Een andere conclusie uit het onderzoek is, dat het instrument ‘shared space’ wel uitvoerbaar is, maar er bij het LTO geen draagvlak voor is. Bij natuurorganisaties en steeds meer , zogenaamde, weidevogelboeren zelf wel, trouwens, zij laten zien dat de combinatie van boeren en natuur zeker wel kan.

ONZE conclusie is nu: dat we er zo niet komen natuurlijk. Wel met zijn allen uitspreken dat het belangrijk is om de weidevogel te behouden, maar niet bereid zijn om radicaal andere dingen te gaan doen. Dat geldt voor de politici, maar ook voor het LTO.

Irona Groeneveld sprak daarom zowel de gedeputeerde als de bestuurders van het LTO aan op hun verantwoordelijkheid: “Bij de behandeling van de nota natuur in juni 2012 hebben GrienLinks, VVD en CDA een motie ingediend die vraagt om nog in 2012 een thema-bijeenkomst te organiseren met betrokkenen en deskundigen over de vraag: wat heeft de landbouw nodig om duurzaam renderend te zijn en tegelijk aantrekkelijk te zijn voor weidevogels?
Die thema-dag wordt vandaag gehouden en daar zijn we erg blij mee. En gezien de opkomst, leeft het onderwerp bij veel mensen.
Iedereen hier aanwezig zet zich in voor de weidevogels. We delen de zorg dat de weidevogelstand achteruit gaat, ondanks alle plannen sinds 1982. We denken na over maatregelen om die stand weer omhoog te krijgen.

Onze fractie dacht ook na en wilde eens kijken of een ander gebruik van de ruimte, shared space, zou kunnen helpen, analoog aan shared space in het verkeer. Onze gedachte was dat bij de inrichting van de ruimte alle belangengroepen, zoals boeren, natuurorganisaties en terreinbeheerders worden betrokken, zodat alle gebruikers tot hun recht komen. Zij bepalen samen hoe de groene ruimte er uit komt te zien, door met elkaar afspraken te maken over de inrichting van de ruimte, passend bij de specifieke situatie van ieder streek.
De volgende gedachte was, of de provincie dat zou kunnen gebruiken als instrument bij de ruimtelijke ordening. Of we het in het Streekplan vast zouden kunnen leggen: daar en daar werken we via dat principe en het gaat om zoveel hectares. Dat hebben we laten onderzoeken. In dat onderzoek hebben we gesproken met boeren, LTO-Noord, natuurorganisaties en een wetenschapper.
Het resultaat van dat onderzoek leest u in dit rapport. De hoofdconclusie: shared space in ruimtelijke ordening opnemen wel kan, maar dat op dit moment draagvlak ontbreekt bij met name de boeren. Dat maakt niet, dat wij niets willen, we vinden de gedachte van shared space veel te veelbelovend om er niets mee te doen.
Daarom biedt GrienLinks dit onderzoek graag aan aan gedeputeerde Kramer, gedeputeerde Weidevogels. Onze vraag aan u: lees het onderzoek, kijk naar het principe shared space en praat er over met alle mensen die u ziet, en dat zijn er nogal wat. En betrek het bij de uitwerking van de koersnotitie weidevogels. Leg de Staten vervolgens een plan voor om met elkaar de ruimte in te delen met ruimte voor iedereen en vooral voor weidevogels.
Ik zie hier ook vertegenwoordigers van LTO. Dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Voor u heb ik ook een exemplaar. Ik roep u op om het rapport te lezen en met ons in gesprek te gaan. Diverse weidevogelboeren vinden dat het principe van shared space wel toegepast kan worden, de combinatie van boeren en natuur is mogelijk. Wat vindt u? U spreekt uit dat het belangrijk is om de weidevogel te behouden. Maar we komen er niet als we geen andere dingen gaan doen. En we redden het niet zonder u. Wij horen graag wat u wilt gaan doen.”