Waar was GrienLinks deze week?

29 augustus – 7 september 2013

P1090940Op 28 augustus startte het politieke jaar voor de fractie. Op de fractiedag in Oudermirdum hebben Retze, Irona, Kees, Nico, Sanne en Gerrit de lijn uitgezet voor het komende jaar. Met nieuwe ideeën, oude maar belangrijke thema’s en nieuwe energie.
29 augustus woonden Irona en Gerrit de sectormiddag bij over het aanvalsplan wonen dat we Provincie heeft gemaakt. Vraag aan de gemeenten was: wat zijn jullie prioriteiten en wat gaan we op korte termijn concreet doen?
4 september hebben Retze en Irona het GL-geluid laten horen in de commissies B&M en LLW over o.a. Noordervisie, het Rekenkamerrapport over de Noordelijke kenniseconomie, University Campus Fryslân en het plan van aanpak Van Harinxmakanaal.
gouverneursplein5 september heeft Irona op de thema-dag over weidevogelvriendelijk boeren de uitkomsten van een GrienLinks-onderzoek aangeboden aan Gedeputeerde Johannes Kramer. Het onderzoek ging over “weidevogels en shared space”, meer informatie elders op deze site. Er was veel belangstelling voor het rapport: alle meegenomen exemplaren zijn uitgedeeld en we hebben diverse mensen het rapport digitaal nagestuurd. We hebben Johannes Kramer opgeroepen het principe van shared space mee te nemen in verdere plannen voor weidevogels. En we hebben LTO opgroepen om met ons in gesprek te gaan over ons rapport.
en op 6 september was Irona op het Gouverneursplein toen de jury van Culturele Hoofdstad bekendmaakte dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wordt. Het plein ontplofte! Gefeliciteerd Fryslân!