Wethouderschap Irona Groeneveld Terschelling

Irona2011
Vandaag is het bericht naar buiten gebracht dat Irona Groeneveld volgende week als tijdelijk wethouder aangesteld wordt op Terschelling tot de raadsverkiezingen in maart 2014. Dat betekent dat zij haar werk voor de Statenfractie neerlegt. De rest van de fractie en het bestuur vinden dat heel erg jammer, maar begrijpen haar verlangen om deze nieuwe stap te maken. Na tien jaar Statenlidmaatschap heeft ze voor deze kans gekozen. Wij juichen dit van harte toe en wensen haar heel veel succes op het eiland! Bestuur en fractie gaan op zoek naar een oplossing voor (de opvolging) in het Statenwerk. Het is namelijk erg snel gegaan.

Irona Groeneveld: “De afgelopen 10 jaar heb ik mij met enthousiasme ingezet om het Groene en Linkse geluid in Provinciale Staten te laten horen en om te zetten in resultaten. Langzaam aan groeide de behoefte om na deze functie als volksvertegenwoordiger ook als bestuurder aan de slag te kunnen. Het was mijn bedoeling om mijn laatste periode vol te maken. Toen kwam deze functie op mijn weg en ik vind het een prachtige kans om ervaring als wethouder op te doen. Vandaar dat ik besloten heb om die kans te grijpen.”

De fractie benadrukt dat Groeneveld haar werk altijd met veel inzet heeft gedaan. Twee keer is ze als tweede geplaatst op de lijst van beste Statenleden (door de Statenleden zelf) en de fractie heeft onder haar leiding het hoogste cijfer gekregen in een beoordeling van de fracties in de Staten door de Leeuwarder Courant. Haar inzet was breed, maar haar speerpunt was het inzetten van een omslag naar een groenere landbouw.