Zoutwinning onder het Wad

saltlyts.jpg De provincie en de gemeenten Harlingen en Franeker gaan binnenkort een overeenkomst met de zoutfabriek Frisia tekenen over de gebiedsontwikkeling, de bodemdaling én de winning van zout onder het Wad. Met het ondertekenen van die overeenkomst beloven de overheden alles te zullen doen om winning van zout onder het Wad mogelijk te maken. GrienLinks is tegen het nu al instemmen met het winnen van zout onder het Wad. Het is nog volstrekt onduidelijk welke gevolgen dat zal hebben voor de bodem onder het Wad, maar ook is niet zeker of het zonder gevolgen zal blijven voor bijvoorbeeld de zeedijken. In de overeenkomst staat in artikel 10 dat (lid 1)Frisia 2 miljoen euro zal bijdragen aan de maatschappelijke plus én er staat (in lid 3) dat de overheden zich zullen inspannen om de transitie van het winnen van zout van land naar het Wad (binnen hun mogelijkheden en bevoegdheden) mogelijk zullen maken.
GrienLinks heeft hier op 28 juni 2013 vragen over gesteld

Op 23 augustus 2013 heeft GS antwoord gegeven. Zij melden dat de 2 miljoen euro voor de maatschappelijke plus niets te maken heeft met de ‘finale kwijting’van de effecten van de bodemdaling. Het belemmert een nieuwe claim, als de bodem opnieuw daalt, niet, zegt GS. De meerderheid van de Staten en gemeenteraden heeft ingestemd met het tekenen van de overeenkomst.

Zie antwoordbrief aan GrienLinks