Motie GrienLinks over ‘Eetbaar Fryslân’ aangenomen

diner-sur-l'herbe Leeuwarden wordt in 2015 ‘Stad van de smaak’. Bovendien is sinds kort het project ‘Eetbaar Leeuwarden’ gaande. Beide draaien om de productie en promotie van goed, gezond, lekker en ecologisch verantwoord voedsel, dat zoveel mogelijk in de eigen stad en regio wordt verbouwd en verwerkt. ‘Stadslandbouw’ noemt men het ook wel. Voor GrienLinks is dit alles aanleiding om ook ‘Eetbaar Fryslân’ van de grond te krijgen. Vandaar dat Irona Groeneveld op 18 september een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ indiende. Zo’n motie (verzoek aan Gedeputeerde Staten) gaat over een onderwerp dat nog niet op de agenda stond, maar op de agenda kan worden gezet als een fractie daar belang aan hecht. De motie kwam tot stand in overleg met wethouder Isabelle Diks (PAL/GroenLinks) van Leeuwarden en de Friese Milieufederatie, die al betrokken zijn bij ‘Eetbaar Leeuwarden’.

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht “te bekijken welk de provincie Fryslân (fnancieel) kan vervullen bij het ‘uitrollen’ van het concept ‘Eetbaar Leeuwarden’ tot de provinciale schaal van ‘Eetbaar Fryslân’ en hierop actie te ondernemen. gedeputeerde Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) was enthousiast. Ze erkende dat ze indertijd als Statenlid tegen dit soort activiteiten was, althans tegen de bemoeienis door de provincie Fryslân. “Mar by neier ynsjen is it better om oan te sluten by aktiviteiten dy’t der al binne”, legde ze uit. De motie kreeg veel bijval: 33 stemmen voor, acht tegen (van VVD en PVV).